search

Best photos of the month, July 2020.

Siberian Blue Robin | Ilya Sukhov | 29

Yellow-breasted Bunting | Mihail Ivanov | 25

European Nightjar | Dmitry Dubikovskiy | 21

Little Tern | Denis Zhbir | 21

Eurasian Goldfinch | Olga Nemezhikova | 20

Common Kingfisher | Alexandr Kochetkov | 19

Black Woodpecker | Vladimir Maer | 16

Terek Sandpiper | Konstantin Kisloy | 16

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 15

Corncrake | Sergey Chumakov | 15

Eurasian Bittern | Andrey Chernykh | 15

Water Rail | Alexandr Kochetkov | 15

Red-necked Phalarope | Dmitry Dubikovskiy | 15

Grey-Headed Woodpecker | Vladimir Maer | 14

Northern Black Grouse | Mishail Belousow | 14

Common Greenshank | Nadezhda Orlova | 14

Azure Tit | Grigory Khasanov | 13

Gadwall | Dmitry Dubikovskiy | 12

Pacific Swift | Andrey Chernykh | 12

Asian Brown Flycatcher | Grigory Khasanov | 12

Common Chaffinch | Olga Nemezhikova | 12

Eurasian Penduline Tit | Denis Zhbir | 11

Black Kite | Maxim Afanasiev | 11

Tree Sparrow | Olga Nemezhikova | 11

Eurasian Redstart | Olga Nemezhikova | 11

Common Moorhen | Vladimir Maer | 10

Slavonian Grebe | Vladimir Maer | 10

Spotted Redshank | Dmitry Dubikovskiy | 10

Crested Honey-buzzard | Dmitry Dubikovskiy | 10

Great Crested Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 10

Eastern Imperial Eagle | Igor Latysh | 10

Western Marsh-harrier | Aleksey Kudinov | 10

Sand Martin | Olga Fattakhova | 10

Black-Billed Magpie | Olga Nemezhikova | 10

Booted Warbler | Olga Nemezhikova | 10

Rock Pigeon | Olga Nemezhikova | 10

Eurasian Goldfinch | Olga Nemezhikova | 10

Black-Necked Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 10

Common Kestrel | Anna Vasilchenko | 9

Common Pochard | Dmitry Dubikovskiy | 9

Common Moorhen | Dmitry Dubikovskiy | 9

Steppe Eagle | Igor Latysh | 9

Meadow Bunting | Vladimir Pankratov | 9

Eurasian Woodcock | Nina Shteinbrenner | 9

Short-eared Owl | Andrey Chernykh | 9

Red-backed Shrike | Nadezhda Bogomyakova | 9

Blyth's Reed Warbler | Andrei Panov | 9

Western Capercaillie | Aleksey Bolshakov | 9

Grey Heron | Tatiana Semenova | 9

White-throated Rock-thrush | Grigory Khasanov | 9

Common Stonechat | Olga Nemezhikova | 9

Long-toed Stint | Svetlana Vasilkova | 9

Black-headed Gull | Vladimir Maer | 8

Brown Shrike | Sergey Chumakov | 8

Common Moorhen | Igor Latysh | 8

Eastern Imperial Eagle | Aleksey Kudinov | 8

Goosander | Aleksey Kudinov | 8

Western Marsh-harrier | Aleksey Kudinov | 8

Daurian Redstart | Valerii Bogdanovich | 8

Spotted Flycatcher | Nadezhda Orlova | 8

Red-Necked Grebe | Alexandr Kochetkov | 8

Siberian Blue Robin | Denis Zhbir | 8

Lanceolated Warbler | Elena Kleymenova | 8

Pallas's Grasshopper Warbler | Elena Kleymenova | 8

Northern Pintail | Andrei Bespalov | 8

Common Tern | Grigory Khasanov | 8

Fieldfare | Olga Nemezhikova | 8

Common Stonechat | Olga Nemezhikova | 8

Common Moorhen | Vladimir Maer | 8

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 8

Yellow-breasted Bunting | Mihail Ivanov | 8

Bluethroat | Mihail Ivanov | 8

Siberian Blue Robin | Ilya Sukhov | 8

Terek Sandpiper | Konstantin Kisloy | 8

Terek Sandpiper | Konstantin Kisloy | 8

Upland Buzzard | Anna Vasilchenko | 7

Common Sandpiper | Sergey Chumakov | 7

Black-Necked Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 7

Northern Shoveler | Dmitry Dubikovskiy | 7

Ruddy Shelduck | Dmitry Dubikovskiy | 7

Upland Buzzard | Igor Latysh | 7

Crested Honey-buzzard | Nina Shteinbrenner | 7

Bluethroat | Mihail Ivanov | 7

Common Stonechat | Mihail Ivanov | 7

European Greenfinch | Natalya Markova | 7

Northern Shoveler | Andrei Panov | 7

Pied Avocet | Aleksey Bolshakov | 7

Little Ringed Plover | Alexandr Kochetkov | 7

Eurasian Redstart | Jeremy Mix | 7

Daurian Redstart | Grigory Khasanov | 7

Eurasian Siskin | Grigory Khasanov | 7

Mallard | Olga Nemezhikova | 7

Little Bunting | Konstantin Kisloy | 7

Red Crossbill | Konstantin Kisloy | 7

Eastern Yellow Wagtail | Konstantin Kisloy | 7

Northern Reed Bunting | Konstantin Kisloy | 7

Water Rail | Alexandr Kochetkov | 7

Green Sandpiper | Vladimir Maer | 6

Common Crane | Vladimir Maer | 6

White's Thrush | Sergey Chumakov | 6

Wood Sandpiper | Dmitry Dubikovskiy | 6

Paddyfield Warbler | Dmitry Dubikovskiy | 6

Grey Heron | Dmitry Dubikovskiy | 6

Hoopoe | Igor Latysh | 6

Demoiselle Crane | Igor Latysh | 6

Short-eared Owl | Igor Latysh | 6

Northern Hazelhen | Andrey Chernykh | 6

Red-backed Shrike | Andrey Chernykh | 6

Western Marsh-harrier | Andrey Chernykh | 6

House Sparrow | Mihail Ivanov | 6

Azure-winged Magpie | Mihail Ivanov | 6

Common Tern | Natalia Vorobyova | 6

Grey-Headed Woodpecker | Nadezhda Bogomyakova | 6

Asian Brown Flycatcher | Valerii Bogdanovich | 6

Sedge Warbler | Andrei Panov | 6

Lesser Whitethroat | Aleksey Bolshakov | 6

Mongolian Lark | Aleksey Bolshakov | 6

Richard's Pipit | Aleksey Bolshakov | 6

Sedge Warbler | Pavel Karplyuk | 6

Horned Lark | Tatyana Archimaeva | 6

Great White Egret | Maxim Afanasiev | 6

Brown Shrike | Elena Kleymenova | 6

Common Treecreeper | Grigory Khasanov | 6

Black Woodpecker | Grigory Khasanov | 6

Greenish Warbler | Grigory Khasanov | 6

Crested Honey-buzzard | Grigory Khasanov | 6

Black-faced Bunting | Olga Fattakhova | 6

Common Buzzard | Oleg Popov | 6

Eurasian Hobby | Svetlana Vasilkova | 6

Little Bunting | Konstantin Kisloy | 6

Common Cuckoo | Eugeny Borisov | 6

Little Bunting | Konstantin Kisloy | 6

Osprey | Sergey Chumakov | 5

Water Pipit | Sergey Chumakov | 5

Hodgson's Rosefinch | Sergey Chumakov | 5

Hill Pigeon | Igor Fefelov | 5

Demoiselle Crane | Igor Fefelov | 5

Long-toed Stint | Dmitry Dubikovskiy | 5

Great Crested Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 5

Common Moorhen | Dmitry Dubikovskiy | 5

Grey Heron | Igor Latysh | 5

Peregrine Falcon | Igor Latysh | 5

Black Tern | Igor Latysh | 5

Common Tern | Igor Latysh | 5

Oriental Turtle Dove | Andrey Chernykh | 5

Common Sparrowhawk | Mihail Ivanov | 5

Siberian Rubythroat | Valerii Bogdanovich | 5

European Golden Oriole | Ilya Sukhov | 5

Black Stork | Andrei Panov | 5

Common Stonechat | Andrei Panov | 5

Black Kite | Andrei Panov | 5

Common Kingfisher | Andrei Panov | 5

Little Ringed Plover | Aleksey Bolshakov | 5

Oriental Turtle Dove | Nadezhda Orlova | 5

Curlew Sandpiper | Alexandr Kochetkov | 5

Baraba Steppe Gull | Alexandr Kochetkov | 5

Siberian Rubythroat | Alexandr Kochetkov | 5

Black-winged Stilt | Alexandr Kochetkov | 5

Black-winged Stilt | Alexandr Kochetkov | 5

Common Chiffchaff | Eugeny Borisov | 5

Yellowhammer | Grigory Khasanov | 5

Siberian Rubythroat | Grigory Khasanov | 5

Little Stint | Grigory Khasanov | 5

Sand Martin | Olga Fattakhova | 5

Eurasian Wryneck | Olga Fattakhova | 5

Booted Warbler | Olga Fattakhova | 5

Eurasian Goldfinch | Oleg Popov | 5

Common Stonechat | Olga Nemezhikova | 5

Common Stonechat | Olga Nemezhikova | 5

Mallard | Olga Nemezhikova | 5

White Wagtail | Konstantin Kisloy | 5

Sand Martin | Konstantin Kisloy | 5

Spotted Nutcracker | Konstantin Kisloy | 5

Black-Necked Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 5

Western Capercaillie | Aleksey Bolshakov | 5

Common Kingfisher | Alexandr Kochetkov | 5

Terek Sandpiper | Konstantin Kisloy | 5

Eurasian Woodcock | Dmitry Dubikovskiy | 5

Pied Avocet | Aleksey Bolshakov | 5

Water Rail | Alexandr Kochetkov | 5

Upland Buzzard | Anna Vasilchenko | 4

Brown Accentor | Sergey Chumakov | 4

Green Sandpiper | Igor Fefelov | 4

Black-Necked Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 4

Wood Sandpiper | Dmitry Dubikovskiy | 4

Northern Shoveler | Dmitry Dubikovskiy | 4

Common Moorhen | Dmitry Dubikovskiy | 4

Northern Hazelhen | Nina Shteinbrenner | 4

Barn Swallow | Mihail Ivanov | 4

Eurasian Wigeon | Natalia Vorobyova | 4

Common Tern | Natalia Vorobyova | 4

Gadwall | Natalia Vorobyova | 4

Northern Wheatear | Natalia Vorobyova | 4

Ural Owl | Natalya Markova | 4

Common Cuckoo | Nikita Yablokov | 4

Spotted Flycatcher | Aleksey Kudinov | 4

Northern Lapwing | Aleksey Kudinov | 4

Hoopoe | Aleksey Kudinov | 4

Spotted Nutcracker | Valerii Bogdanovich | 4

Olive-backed Pipit | Valerii Bogdanovich | 4

Long-tailed Rosefinch | Andrei Panov | 4

Brown Shrike | Andrei Panov | 4

Pied Avocet | Aleksey Bolshakov | 4

Northern Lapwing | Aleksey Bolshakov | 4

Greater Spotted Eagle | Nadezhda Orlova | 4

Rook | Pavel Karplyuk | 4

Little Tern | Alexandr Kochetkov | 4

Thick-billed Warbler | Alexandr Kochetkov | 4

Merlin | Alexandr Kochetkov | 4

Great White Egret | Alexandr Kochetkov | 4

Eastern Buzzard | Alexandr Kochetkov | 4

Pied Avocet | Alexandr Kochetkov | 4

Carrion Crow | Tatiana Semenova | 4

Barn Swallow | Maxim Afanasiev | 4

Song Thrush | Maxim Afanasiev | 4

Eurasian Linnet | Jeremy Mix | 4

Dusky Warbler | Vasily Vydrin | 4

Northern Lapwing | Elena Kleymenova | 4

Great Spotted Woodpecker | Grigory Khasanov | 4

Eurasian Nuthatch | Grigory Khasanov | 4

Brown Shrike | Grigory Khasanov | 4

Thick-billed Warbler | Grigory Khasanov | 4

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Grigory Khasanov | 4

Sand Martin | Olga Fattakhova | 4

Eurasian Wryneck | Olga Fattakhova | 4

Common Cuckoo | Chono Erdenebayarin | 4

Black Woodpecker | Oleg Popov | 4

Oriental Turtle Dove | Oleg Popov | 4

Azure Tit | Oleg Popov | 4

Tree Sparrow | Olga Nemezhikova | 4

Masked Wagtail | Olga Nemezhikova | 4

Eurasian Goldfinch | Aleksey Kochergin | 4

Rufous-necked Stint | Svetlana Vasilkova | 4

Pine Grosbeak | Konstantin Kisloy | 4

Steppe Eagle | Igor Latysh | 4

Common Moorhen | Igor Latysh | 4

Short-eared Owl | Vladimir Pankratov | 4

Common Kestrel | Natalya Vasilyeva | 4

Eurasian Wryneck | Olga Fattakhova | 4

Common Snipe | Oleg Popov | 4

Sharp-tailed Sandpiper | Vladimir Pankratov | 4

Terek Sandpiper | Konstantin Kisloy | 4

Common Cuckoo | Eugeny Borisov | 4

Northern Reed Bunting | Konstantin Kisloy | 4

Pallas's Gull | Vladimir Maer | 3

Alpine Accentor | Sergey Chumakov | 3

Brown Shrike | Igor Fefelov | 3

Oriental Turtle Dove | Igor Fefelov | 3

Black Kite | Igor Fefelov | 3

Siberian Rubythroat | Dmitry Dubikovskiy | 3

White Wagtail | Dmitry Dubikovskiy | 3

Mew Gull | Igor Latysh | 3

Pine Bunting | Vladimir Pankratov | 3

Short-eared Owl | Vladimir Pankratov | 3

Wood Sandpiper | Vladimir Pankratov | 3

Eastern Imperial Eagle | Vladimir Pankratov | 3

Oriental Turtle Dove | Nina Shteinbrenner | 3

Common Buzzard | Nina Shteinbrenner | 3

Common Stonechat | Nina Shteinbrenner | 3

Common Rosefinch | Nina Shteinbrenner | 3

Ural Owl | Nina Shteinbrenner | 3

Common Sparrowhawk | Andrey Chernykh | 3

Greater Spotted Eagle | Andrey Chernykh | 3

Northern Lapwing | Natalia Vorobyova | 3

Eurasian Wigeon | Natalia Vorobyova | 3

Eurasian Penduline Tit | Natalia Vorobyova | 3

Common Kingfisher | Natalya Markova | 3

Brown Shrike | Natalya Markova | 3

Masked Wagtail | Konstantin Surgutskiy | 3

Swinhoe's Robin | Nikita Yablokov | 3

Ruff | Aleksey Kudinov | 3

Common Whitethroat | Vladimir Veitcel | 3

Common Chiffchaff | Vladimir Veitcel | 3

Lesser Whitethroat | Nadia Goncharova | 3

Great Grey Shrike | Andrei Panov | 3

Barn Swallow | Andrei Panov | 3

Common Chaffinch | Andrei Panov | 3

Temminck's Stint | Andrei Panov | 3

Bluethroat | Aleksey Bolshakov | 3

Ruddy Shelduck | Aleksey Bolshakov | 3

Cinereous Vulture | Aleksey Bolshakov | 3

Golden Eagle | Aleksey Bolshakov | 3

Demoiselle Crane | Aleksey Bolshakov | 3

Greater Spotted Eagle | Nadezhda Orlova | 3

Eurasian Wryneck | Pavel Karplyuk | 3

Red-backed Shrike | Pavel Karplyuk | 3

Booted Warbler | Pavel Karplyuk | 3

Common Kingfisher | Alexandr Kochetkov | 3

Common Cuckoo | Alexandr Kochetkov | 3

Greater Spotted Eagle | Alexandr Kochetkov | 3

Little Owl | Alexandr Kochetkov | 3

Great Cormorant | Alexandr Kochetkov | 3

Marsh Sandpiper | Alexandr Kochetkov | 3

Great White Egret | Maxim Afanasiev | 3

Blyth's Reed Warbler | Vasily Vydrin | 3

Common Cuckoo | Eugeny Borisov | 3

Pied Flycatcher | Eugeny Borisov | 3

Blyth's Reed Warbler | Elena Kleymenova | 3

Common Kingfisher | Elena Kleymenova | 3

Eurasian Redstart | Grigory Khasanov | 3

Black Stork | Grigory Khasanov | 3

Brambling | Grigory Khasanov | 3

Common Stonechat | Olga Fattakhova | 3

Eurasian Wryneck | Olga Fattakhova | 3

Blyth's Reed Warbler | Olga Fattakhova | 3

European Golden Oriole | Olga Fattakhova | 3

Bluethroat | Olga Fattakhova | 3

Common Stonechat | Olga Fattakhova | 3

Black-tailed Godwit | Oleg Popov | 3

Red-backed Shrike | Oleg Popov | 3

Mallard | Olga Nemezhikova | 3

Eurasian Redstart | Svetlana Vasilkova | 3

Common Kingfisher | Svetlana Vasilkova | 3

Common Stonechat | Svetlana Vasilkova | 3

Red-flanked Bluetail | Svetlana Vasilkova | 3

Little Stint | Svetlana Vasilkova | 3

Eurasian Spoonbill | Jack Wilshere | 3

Wood Sandpiper | Jack Wilshere | 3

Marsh Sandpiper | Jack Wilshere | 3

Mistle Thrush | Jack Wilshere | 3

Alpine Accentor | Jack Wilshere | 3

Little Bunting | Konstantin Kisloy | 3

Common Whitethroat | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Hazelhen | Nina Shteinbrenner | 3

Tree Sparrow | Lyubov Dokuchaeva | 3

Little Ringed Plover | Aleksey Bolshakov | 3

Demoiselle Crane | Aleksey Bolshakov | 3

Eastern Buzzard | Alexandr Kochetkov | 3

Sand Martin | Olga Fattakhova | 3

Common Kingfisher | Svetlana Vasilkova | 3

Eurasian Redstart | Konstantin Kisloy | 3

Common Kingfisher | Vladimir Pankratov | 3

Great Reed Warbler | Nina Shteinbrenner | 3

Merlin | Alexandr Kochetkov | 3

Common Kingfisher | Alexandr Kochetkov | 3

Common Snipe | Oleg Popov | 3

Spotted Nutcracker | Konstantin Kisloy | 3

Siberian Rubythroat | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Reed Bunting | Konstantin Kisloy | 3

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Tristram's Bunting (Ocyris tristrami)

© Maxim Afanasiev
2020-07-25
Sakha region, Suntar ulus

The first meeting in the Sakha region. The first observation of nesting in the Sakha region.


Common Moorhen (Gallinula chloropus)

© Maxim Afanasiev
2020-07-22

The 2nd photo-record of a Moorhen's brood in Yakutia.


Sharp-tailed Sandpiper (Calidris acuminata)

© Vladimir Pankratov
2020-07-12
Biysk Altai kraiLesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

© Alexandr Kochetkov
2020-05-31
Altai krai

The first meeting in the Altai Territory.

unidentified birds


2020-08-07

Василий Выдрин: Молодая желтая?

2020-08-07

Василий Выдрин: Песочник какой-то?

more unidentified birds...