search

Best photos of the month, September 2019.

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 19

White's Thrush | Sergey Chumakov | 19

Pied Wheatear | Mihail Ivanov | 19

Siberian Rubythroat | Ilya Zhivotikov | 18

Pacific Golden Plover | Aleksey Bolshakov | 17

White's Thrush | Andrey Chernykh | 16

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 15

Great Grey Shrike | Oleg Andreyenkov | 15

Common Kingfisher | Oleg Popov | 15

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 14

Common Greenshank | Valerii Bogdanovich | 14

Osprey | Askar Isabekov | 13

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 13

Common Sparrowhawk | Andrey Chernykh | 13

Little Bunting | Mihail Ivanov | 13

Grey Plover | Aleksey Bolshakov | 13

Spotted Redshank | Denis Zhbir | 13

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 13

Common Greenshank | Mihail Ivanov | 12

Common Starling | Marina Borovskaya | 12

Daurian Jackdaw | Aleksey Bolshakov | 12

Peregrine Falcon | Askar Isabekov | 11

Eurasian Nuthatch | Andrey Chernykh | 11

Azure-winged Magpie | Aleksey Bolshakov | 11

Common Cuckoo | Denis Zhbir | 11

Booted Eagle | Denis Zhbir | 11

Little Stint | Askar Isabekov | 10

Taiga Flycatcher | Aleksey Bolshakov | 10

Siberian Accentor | Aleksey Bolshakov | 10

Ruff | Denis Zhbir | 10

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 10

Spotted Nutcracker | Andrey Chernykh | 9

Common Cuckoo | Nadezhda Orlova | 9

Dunlin | Denis Zhbir | 9

Greater Spotted Eagle | Askar Isabekov | 8

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 8

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 8

Bean Goose | Aleksey Bolshakov | 8

Eurasian Jay | Aleksey Bolshakov | 8

Eurasian Jackdaw | Askar Isabekov | 7

Hen Harrier | Askar Isabekov | 7

Song Thrush | Andrey Chernykh | 7

Olive-backed Pipit | Mihail Ivanov | 7

Pine Bunting | Natalia Vorobyova | 7

Northern Hazelhen | Nadezhda Bogomyakova | 7

Red-flanked Bluetail | Aleksey Bolshakov | 7

Common Buzzard | Nadezhda Orlova | 7

Grey Plover | Denis Zhbir | 7

Amur Falcon | Denis Zhbir | 7

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 7

Hen Harrier | Denis Zhbir | 7

Common Raven | Andrey Kovalenko | 7

Isabelline Shrike | Andrey Kovalenko | 7

Rook | Oleg Popov | 7

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 7

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 7

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 7

Little Bunting | Konstantin Samodurow | 6

Common Greenshank | Mihail Ivanov | 6

Greater Ringed Plover | Mihail Ivanov | 6

Greater Ringed Plover | Nadezhda Bogomyakova | 6

Saker Falcon | Ilya Sukhov | 6

Greater Spotted Eagle | Ilya Sukhov | 6

Daurian Redstart | Aleksey Bolshakov | 6

Long-tailed Rosefinch | Aleksey Bolshakov | 6

Grey Plover | Denis Zhbir | 6

Vega (Mongolian) Gull | Denis Zhbir | 6

Black Stork | Denis Zhbir | 6

Dunlin | Denis Zhbir | 6

Pallid Harrier | Oleg Andreyenkov | 6

Great Grey Owl | Eugeny Borisov | 6

Eastern Imperial Eagle | Andrey Chernykh | 6

Ruddy Turnstone | Mihail Ivanov | 6

Upland Buzzard | Aleksey Bolshakov | 6

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 6

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 6

Northern Shoveler | Askar Isabekov | 5

Grey Heron | Askar Isabekov | 5

Common Buzzard | Askar Isabekov | 5

Red Crossbill | Konstantin Samodurow | 5

Sedge Warbler | Konstantin Samodurow | 5

Merlin | Andrey Chernykh | 5

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 5

Pacific Golden Plover | Mihail Ivanov | 5

Siberian Rubythroat | Vera Shvetsova | 5

Horned Lark | Valerii Bogdanovich | 5

Rustic Bunting | Ilya Sukhov | 5

Merlin | Ilya Sukhov | 5

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 5

Daurian Redstart | Aleksey Bolshakov | 5

Northern Goshawk | Aleksey Bolshakov | 5

Eurasian Siskin | Aleksey Bolshakov | 5

Azure Tit | Aleksey Bolshakov | 5

Eastern Buzzard | Alexey Denisov | 5

Long-tailed Tit | Nadezhda Orlova | 5

Eastern Imperial Eagle | Nadezhda Orlova | 5

White's Thrush | Alexandr Kochetkov | 5

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 5

Red-flanked Bluetail | Denis Zhbir | 5

Marsh Tit | Denis Zhbir | 5

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 5

Red-flanked Bluetail | Aleksey Bolshakov | 5

Hen Harrier | Denis Zhbir | 5

Great Grey Shrike | Oleg Andreyenkov | 5

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 5

Common Snipe | Mihail Ivanov | 5

Common Cuckoo | Denis Zhbir | 5

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 5

Common Snipe | Mihail Ivanov | 5

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 5

calendar

2023

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2022

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2021

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Eurasian Blackbird (Turdus merula)

© Ekaterina Shichkova
2023-03-02

The 2nd recotd in Khakasia.


Long-toed Stint (Calidris subminuta)

© Sergey L. Volkov
2016-06-13
Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia

A very rarely recorded species in the north-eastern (Transbaikalian) part of the Irkutsk region.


Chinese Spot-billed Duck (Anas zonorhyncha)

© Olga Fattakhova
2022-05-06

The 1st photo-record in the Republic of Altay.


Chinese Spot-billed Duck (Anas zonorhyncha)

© denis jukov
2022-07-16

The 1st photo-record in the Altaisky Kray.

unidentified birds


2023-03-21

no any comments:

2023-03-18

Сергей Л. Волков: Благодарю. С голосом все просто, конечно, но его ж не заставишь кричать.

more unidentified birds...