search

best photos

Eurasian Goldfinch

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Щегол

© Vasily Stashiba

© Hera Iceberg

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Aleksey Bolshakov

© Andrey Borodkin

© Andrey Borodkin

© Oleg Davydov

© Andrey Chernykh

© Viktor Natykanets

© Aleksei Kungurov

© Irirna Ganochenko

© Oleg Davydov

© Olga Nemezhikova

© Jura Janke

© Aleksey Bolshakov

© Aleksey Bolshakov

© Andrey Borodkin

© Andrey Borodkin

© Marina Borovskaya

© Anna Ivankova

© Alexander Popov

© Irina Popova

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Vladimir Pankratov

© Jura Janke

© Sergey Pisarevskiy

© Olga Nemezhikova

© Vladimir Pankratov

© Vjacheslav Liutin

© Vjacheslav Liutin

© Yuliya Shalamova

© Dmitry Dubikovskiy

© Dmitry Dubikovskiy

© Dmitry Dubikovskiy

© Nadezhda Bogomyakova

© Valerii Bogdanovich

© Serg Zelenin

© Serg Zelenin

© Oleg Davydov

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Tatyana Sulzhenko

© ily ily

© Natalia Vorobyova

© Olga Fattakhova

© Elena Fedotova

© Vasily Stashiba

© Vasily Stashiba

© Vasily Stashiba

© Katya Tsekhmister

© Katya Tsekhmister

© Alexandr Belyaev

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Elena Kleymenova

© Nadia Goncharova

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Nina Shteinbrenner

© Vladimir Kulikov

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Irina Kruglova

© Irina Kruglova

© Irina Kruglova

© Irina Kruglova

© Konstantin Samodurow

© Oleg Davydov

© Jura Janke

© Viktor Natykanets

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Marina Borovskaya

© Dmitry Dubikovskiy

© Vladimir Pankratov

© Olga Nemezhikova

© Vadim Ivushkin

© Olga Fattakhova

© Vadim Ivushkin

© Vladimir Pankratov

© Dmitry Nizovtsev

© Olga Fattakhova

© Vadim Ivushkin

© Nadezhda Bogomyakova

© Anna Ivankova

© Olga Fattakhova

© Konstantin Samodurow

© Viktor Natykanets

© Irina Kruglova

© Elena Bobachenko

© Andrey Borodkin

© Ekaterina Belova

© Elena Fedotova

© Elena Fedotova

© Nadezhda Bogomyakova

© Nadezhda Bogomyakova

© Nadezhda Bogomyakova

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Natalia Vorobyova

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Andrei Panov

© Vladimir Kulikov

© Irina Kruglova

© Dmitry Dubikovskiy

© Denis Kazakov

© Nina Shteinbrenner

© Irina Kruglova

© Maxim Afanasiev

© Olga Fattakhova

© Alexander Rausch

© Lyubov Dokuchaeva

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Aleksandr Krivtsov

© Olga Fattakhova

© Alexandr Kochetkov

© Alexandr Kochetkov

© Denis Voronov

© Olga Fattakhova

© Konstantin Samodurow

© Ira Han

© Irina Kruglova

© Irina Kruglova

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Olga Fattakhova

© Nadia Goncharova

© Elena Kleymenova

© Nadezhda Orlova

© Elena Bobachenko

© Olga Fattakhova

© Denis Voronov

© Irina Kruglova

© Nadezhda Orlova

© Nikita Yablokov

© Viktor Natykanets

© Olga Nemezhikova

© Olga Nemezhikova

© Viktor Natykanets

© Olga Fattakhova

© Olga Nemezhikova

© Vadim Ivushkin

© Dmitry Dubikovskiy

© Viktor Natykanets

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Jura Janke

© Vladimir Pankratov

© Ira Han

© Svetlana Vasilkova

© Olga Fattakhova

© Natalia Vorobyova

© Irina Kruglova

© Irina Kruglova

© Irina Kruglova

© Oleg Popov

© Vitaly&Nataly Kravchenko

© Aleksandr Krivtsov

© Vladimir Pankratov

© Andrey Bazdyrev

© Konstantin Samodurow

© Vadim Ivushkin

© Jeremy Mix

© Jeremy Mix

© Vladimir Pankratov

© Jaap van der Kooij

© Jaap van der Kooij

© Lyubov Dokuchaeva

© Olga Fattakhova

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Olga Fattakhova

© Vladimir Pankratov

© Jeremy Mix

© Jeremy Mix

© Vera Shvetsova

© Vera Shvetsova

© Eugeny Bayanov

© Eugeny Bayanov

© Eugeny Bayanov

© Eugeny Bayanov

© Mihail Ivanov

© Irina Kruglova

© Alexandr Kochetkov

© Grigory Khasanov

© Andrey Chernykh

© Elena Bobachenko

© Elena Bobachenko

© Andrey Bazdyrev

© Olga Fattakhova

© Nadezhda Bogomyakova

© Nadezhda Bogomyakova

© Igor Latysh

© Vladimir Pankratov

© Dmitry Dubikovskiy

© Elena Bobachenko

© Viktor Natykanets

© Ekaterina Shichkova

© Maria Demina

© Pavel Karplyuk

© Tatyana Sulzhenko

© Elena Vasilyeva

© Aleksey Kudinov

© Aleksey Kudinov

© Aleksey Kudinov

© Andrey Bazdyrev

© Alexandr Kochetkov

© Denis Zhbir

© Natalia Trofimova

© Vasily Vydrin

© Vitaly&Nataly Kravchenko

© Nadia Goncharova

© Svetlana Vasilkova

© Vladimir Pankratov

© Alexandr Kochetkov

© Alexandr Kochetkov

© Mihail Ivanov

© Sergey Gashkov

© Konstantin Samodurow

© Konstantin Samodurow

© Anna Golubeva

© Svetlana Vasilkova

© Lyubov Dokuchaeva

© Olga Nemezhikova

© Olga Nemezhikova

© Nadezhda Bogomyakova

© Konstantin Samodurow

© Aleksey Kochergin

© Nadia Goncharova

© Oleg Popov

© Oleg Popov

© Olga Nemezhikova

© Olga Nemezhikova

© Jeremy Mix

© Igor Fefelov

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Konstantin Samodurow

© Ilya Sukhov

© Elena Kleymenova

© Svetlana Vasilkova

© Oleg Davydov

© Vasiliy and Any Vasanovi

© Denis Voronov

© Lola Smirnova (Czix)

© Natalya Markova

© Igor Dvurekov

© Natalya Markova

© Anastasia Klueva

© Sergey Gashkov

© Elena Bobachenko

© Nadezhda Bogomyakova

© Mariya Lupinos

© Mariya Lupinos

© Alexey Denisov

© Elena Bobachenko

© Sergey Chumakov

© Sergey Chumakov

© Ekaterina Shichkova

© Ilya Sukhov

© Mishail Belousow

© Mishail Belousow

© Sergey Chumakov

© Sergey Chumakov

© Elena Bobachenko

© Elena Bobachenko

© Eugeny Borisov

© Eugeny Borisov

© Eugeny Borisov

© Sergey Chumakov

© Sergey Chumakov

© Darja Samodurowa

© Eleanor Pate

© Eleanor Pate

© Elena Vasilyeva

© Elena Bobachenko

© Elena Bobachenko

© Elena Bobachenko

© Elena Vasilyeva

© Elena Vasilyeva

© Mishail Belousow

© Mishail Belousow

© Mishail Belousow

© Darja Samodurowa

© Konstantin Samodurow

© Elena Vasilyeva

© Elena Vasilyeva

© Elena Vasilyeva

© Oleg Popov

© Yulia Kashinskaya

© Vladimir Pankratov

© Vladimir Pankratov

© Olga Nemezhikova

© Olga Nemezhikova

© Elena Vasilyeva

© Elena Vasilyeva

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Andrey Chernykh

© Lola Smirnova (Czix)

© Elena Kleymenova

© Mishail Belousow

© Vladimir Pankratov

© Vladimir Pankratov

© Vladimir Pankratov

© Olga Nemezhikova

© Natalya Vasilyeva

© Natalya Vasilyeva

© Nikita Yablokov

© Konstantin Romanov

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Dmitry Dubikovskiy

© Dmitry Dubikovskiy

© Vladimir Pankratov

© Viktor Natykanets

© Svetlana Agafonova

© Eugeny Borisov

© Eugeny Borisov

© Mihail Ivanov

© Mihail Ivanov

© Ilya Sukhov

© Ilya Sukhov

© Oleg Popov

© Mishail Belousow

© Mishail Belousow

© Mishail Belousow

© Konstantin Samodurow

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Dmitry Nizovtsev

© Andrey Chernykh

© Alexander Rausch

© Alexander Rausch

© Denis Kazakov

© Mishail Belousow

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Konstantin Samodurow

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Alexander Rausch

© Alexander Rausch

© Ilya Sukhov

© Marina Borovskaya

© Marina Borovskaya

© Igor Kuzmin

© Oleg Popov

© Yulia Kashinskaya

© Yulia Kashinskaya

© Arina Akhmetova

© Elena Kleymenova

© Elena Kleymenova

© Sergey Gashkov

© Vasily Vydrin

© Igor Latysh

© Sofya Priezzhih

© Nina Shteinbrenner

© Dmitry Dubikovskiy

© Konstantin Romanov

© Vladimir Maer

© Dmitry Dubikovskiy

© Alexander Rausch

© Alexandr Kochetkov

© Nina Shteinbrenner

© Alexandr Kochetkov

© Alexandr Kochetkov

© Mihail Ivanov

© Alexandr Kochetkov

© Alexandr Kochetkov

© Denis Zhbir

© Alexander Rausch

© Denis Zhbir

© Denis Zhbir

© Eugeny Bayanov

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Sofya Priezzhih

© Nikita Yablokov

© Darja Samodurowa

© Andrey Bazdyrev

© Nina Shteinbrenner

© Nadezhda Orlova

© Yulia Kashinskaya

© Konstantin Romanov

© Konstantin Romanov

© Ekaterina Shichkova

© Vadim Ivushkin

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Vera Shvetsova

© Viktor Natykanets

© Viktor Natykanets

© Evgeniy Boginskiy

© Evgeniy Boginskiy

© Evgeniy Boginskiy

© Evgeniy Boginskiy

© Sofya Priezzhih

© Alina Boksorn

© Denis Zhbir

© Olga Fattakhova

© Eugeny Bayanov

© Vyacheslav Zametnya

© Sergey Chumakov

© Andrey Chernykh

© Vyacheslav Zametnya

© Luiza Mardonova

© Luiza Mardonova

© Mishail Belousow

© Mishail Belousow

© Konstantin Samodurow

© Konstantin Samodurow

© Andrey Chernykh

© Alexei Ebel

© Sergey Chumakov

© Sergey Chumakov

© Sergey Chumakov

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Vadim Ivushkin

© Mishail Belousow

© Igor Fefelov

© Dmitry Porshnev

© Vadim Ivushkin

© Evgeniy Boginskiy

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

© Andrey Izraev

supplement

hybrids

Carduelis (carduelis x caniceps)

go to family:

in other projects

Birds of Azerbaijan

Birds of Belarus

Birds of Georgia

Indian Birds Club

Birds of Kazakhstan

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Northern Eurasia

Birds of Russia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2023-09-22

no any comments:

2023-09-22

no any comments:

2023-09-22

no any comments:

more unidentified birds...