search

best photos
video

Common Swift

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Чёрный стриж

© Ira Han

© Konstantin Andrussenko

© Vladimir Maer

© Nikita Yablokov

© Olga Fattakhova

© Natalia Vorobyova

© Vladimir Pankratov

© Vladimir Pankratov

© Alexandr Kochetkov

© Tatiana Semenova

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Nina Shteinbrenner

© Valerii Bogdanovich

© Irina Kruglova

© Konstantin Samodurow

© Olga Fattakhova

© Nikita Yablokov

© Konstantin Samodurow

© Ilya Sukhov

© Pavel Karplyuk

© Nadezhda Bogomyakova

© Ilya Sukhov

© Natalia Vorobyova

© Ilya Sukhov

© Alexandr Kochetkov

© Ilya Sukhov

© Maksim Volkov

© Nadejda Popova

© Valerii Bogdanovich

© Andrey Chernykh

© Ilya Sukhov

© Alexandr Kochetkov

© Ilya Sukhov

© Ilya Sukhov

© Alexandr Kochetkov

© Nina Shteinbrenner

© Alexandr Kochetkov

© Alexandr Kochetkov

© Konstantin Andrussenko

© Igor Kuzmin

© Andrey Chernykh

© Nadezhda Bogomyakova

© Alexandr Kochetkov

© Anna Golubeva

© Lyubov Dokuchaeva

© Dmitry Porshnev

© Vera Shvetsova

© Victor Natykanets

© Sergey Chumakov

© Nikolay Balatsky

© Alexei Ebel

© Andrey Chernykh

© Andrey Chernykh

© Zakir Umarov

supplement

go to family:

in other projects

Birds of Azerbaijan

Birds of Belarus

Birds of Georgia

Birds of Kazakhstan

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Northern Eurasia

Birds of Russia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Uzbekistan

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2021-09-16

Валерий Богданович: Добавил еще фото.

2021-09-16

Елена Бобаченко: Или буланый?

2021-09-16

no any comments:

more unidentified birds...