search

unidentified birds


2018-04-28 | Altaiski krai s. Zakovrjschino | Alina Boksorn

2018-09-07 | Altaiski krai s. Zakovrjschino | Alina Boksorn

2018-08-30 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-30 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-12 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-22 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-10-06 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-10-06 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-10-12 | AK Yglovskoe | Pavel Karplyuk

2018-10-14 | | Denis Zhbir

2018-08-05 | Kyrai | Elena Kleymenova

2018-09-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-10-06 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-22 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-06 | Kyrai | Elena Kleymenova

2018-02-14 | kemerovo | Elena Kleymenova

2018-10-16 | | Ilya Sukhov

2018-10-13 | AK Yglovskoe | Pavel Karplyuk

2018-09-08 | | Andrey Chernykh

2018-10-14 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-10-14 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-10-13 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-05 | Kurai Altay | Elena Kleymenova

2018-04-22 | Irkutsk | Marina Zubareva

2018-10-13 | хр | Tatiana Semenova

2018-10-13 | Toguchin distinkt, NSO | Konstantin Romanov

2018-08-26 | | Ilya Sukhov

2018-10-10 | | Denis Zhbir

2018-10-10 | | Denis Zhbir

2018-10-10 | | Mihail Ivanov

2018-10-06 | хр | Tatiana Semenova

2018-08-29 | Kyzyl-chin | Jaap van der Kooij

2018-07-04 | Altajskij kraj, Malaya shelkovka | Svetlana Agafonova

2018-08-09 | Iailu Gorni Altai | Elena Kleymenova

2018-10-02 | | Denis Zhbir

2018-09-30 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-09-29 | | Denis Zhbir

2018-09-29 | | Denis Zhbir

2018-09-21 | Irkutsk city, Irkutsk region | Denis & Raisa Sayfutdinov

2018-09-25 | Irkutsk city, Irkutsk region | Denis & Raisa Sayfutdinov

2018-08-14 | Koksu Altai Respublika | Vladimir Pankratov

2018-07-25 | | Galina Hristolyubova

2018-07-27 | | Galina Hristolyubova

2018-09-13 | | Denis Zhbir

2018-09-13 | Cherga, Altai resp. | Konstantin Romanov

2018-09-14 | | Denis Zhbir

2018-09-15 | | Denis Zhbir

2018-09-14 | | Denis Zhbir

2018-09-16 | | Mishail Belousow

2018-09-14 | хр | Tatiana Semenova

2018-08-28 | g. Irkutsk, o. JUnost' | Alexandr Belyaev

2018-07-02 | хр | Tatiana Semenova

2018-09-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-09-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-06 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-10 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-02 | | Denis Zhbir

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2018-07-12 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-11 | | Valerii Bogdanovich

2018-08-19 | g. Irkutsk, o. Konnyj | Alexandr Belyaev

2018-08-20 | | Mihail Ivanov

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-16 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-04 | | Mishail Belousow

2018-08-17 | | Mihail Ivanov

2018-08-05 | | Nina Shteinbrenner

2018-08-16 | | Mihail Ivanov

2018-08-15 | | Andrey Chernykh

2018-08-06 | | Aleksandr Gontcharov

2018-08-06 | | Aleksandr Gontcharov

2018-07-22 | Cherga | Konstantin Surgutskiy

2018-08-02 | | Mishail Belousow

2018-07-24 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-08 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-08-08 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-07-31 | | Mihail Ivanov

2018-07-28 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2018-08-03 | Katun', near Elanda vil., Altai resp. | Konstantin Romanov

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev

2018-08-03 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-07-23 | river Biya | Vladimir Pankratov

2018-07-21 | Seminskiy | Konstantin Surgutskiy

2018-07-25 | | Denis Zhbir

2018-06-22 | Kemerovo | Anastasia Klueva

2018-07-17 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2018-07-12 | Botanical garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2018-07-17 | Bijsk | Konstantin Surgutskiy

2018-07-05 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-11 | | Andrey Mamaew

2018-06-30 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-01 | | Alexandr Kochetkov

1961-01-01 | China, Tibet, the store of Manasarovar lake | Irina Ovchinnikova

2018-07-07 | Altai region, Smolensk district | Nadezhda Orlova

2018-06-16 | Elykaevo | Anastasia Klueva

2018-06-28 | хр | Tatiana Semenova

2018-06-29 | Barnaul | Nina Bredihina

2018-06-29 | Irkutsk | Nadejda Popova

2018-06-24 | | Andrey Mamaew

2018-06-11 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-05-28 | | Maria Demina

2018-05-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-06 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-05-27 | KO, Kasimovka | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-28 | | Alexei Ebel

2018-05-26 | | Denis Zhbir

2018-05-26 | | Denis Zhbir

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-16 | | Ivan Aianitov

2018-04-30 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-15 | хр | Tatiana Semenova

2018-05-13 | RK, Ulug-Kol | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-12 | KK, Salbat | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-01 | Irkutsk region, Baklashi | Alexey Denisov

2018-04-23 | | Tatiana Semenova

2018-04-25 | | Tatiana Semenova

2018-04-21 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-04-23 | Altajskij kraj, Barnaul, Gorskaja pojma | Alexandr Belyaev

2018-04-26 | | Sergey Chumakov

2018-04-25 | | Tatiana Semenova

2018-04-20 | | Andrey Mamaew

2018-04-15 | KO, Krasnoe | Dmitry Dubikovskiy

2018-04-08 | KO, Kasimovka | Dmitry Dubikovskiy

2018-04-13 | | Tatiana Semenova

2018-04-12 | | Tatiana Semenova

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-01 | | Maria Demina

2018-04-01 | | Maria Demina

2017-06-15 | | Sergei Zamkow

2017-10-28 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2017-07-09 | | Tatiana Semenova

2017-04-22 | | Maxim Afanasiev

2017-07-29 | | Konstantin Davydik

2017-11-04 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2017-05-19 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2016-05-14 | Boyarka, Kolyvanskiy Raion, Novosibirskaya Oblast. | Sergey Pisarevskiy

2013-07-10 | Ergaki | Galina Hristolyubova

2017-05-04 | Tenginskoye lake, Ongudai District, Altai Republic | Elena Shnayder

2014-06-19 | Uvs-Nuur, Tuva | Tatyana Archimaeva

2017-10-26 | | Tatiana Semenova

2017-10-03 | | Valerii Bogdanovich

2015-05-05 | Gorno-Altaisk | Konstantin Romanov

2017-07-12 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-08 | | Nikita Tiunov

2017-08-13 | Sheregesh | Nina Shteinbrenner

2017-06-14 | Maina | Galina Hristolyubova

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-04 | Irkutsk region, Shelehov | Alexey Denisov

2017-09-18 | | Ilya Sukhov

2017-07-09 | Botanical Garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2017-08-27 | Belogorsk | Nina Shteinbrenner

2017-06-11 | | Konstantin Davydik

2016-06-25 | Alekseevsk setelment , Irkutsk region | Tatyana Veselova

2017-08-03 | g. Irkutsk, pojma r. Irkut | Alexandr Belyaev

2017-08-03 | g. Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2017-07-22 | | Natalia Vorobyova

2017-07-05 | Tomsk region, Kolarovo | Sergey Gashkov

2017-06-07 | Irkutsk region, Kunerma | Alexey Denisov

2017-06-20 | Kemerovo | Nikolay Alekseev

2017-06-10 | | Mishail Belousow

2017-06-11 | | Mihail Ivanov

2017-05-20 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-18 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-23 | | Andrey Chernykh

2017-05-05 | | Natalia Vorobyova

2017-04-12 | | Maria Demina

2014-10-26 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2016-06-17 | Siminskiy pass, Altai Republic | Elena Shnayder

2016-08-28 | | Valerii Bogdanovich

2016-08-17 | Koch-Agaz, Respublika Altai | Nina Bredihina

2016-08-21 | Oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2016-08-07 | | Natalia Vorobyova

2016-08-05 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2016-08-24 | | Sergey Chumakov

2016-08-17 | | Konstantin Samodurow

2016-08-13 | | Maria Demina

2016-07-01 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-07-26 | | Alexei Ebel

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-06-24 | | Alexei Ebel

2016-06-07 | | Alexei Ebel

2016-05-10 | | Yuriy Guzenko

2016-04-29 | | Irina Popova

2014-09-05 | | Anna Vasilchenko

2015-08-02 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Tzagan-gol. | Denis Kochetkov

2015-07-24 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, M. Sorhoy. | Denis Kochetkov

2009-06-27 | South Tuva, East Tannu-Ola, the upper reaches of the river Durgen | Nikolay Balatsky

2012-11-05 | near Irkutsk, Baikal reg. | Vadim Ivushkin

2008-08-08 | Bol'shoy Lug, Shelekhov District, Irkutsk Region | Igor Fefelov

2015-09-02 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2015-05-21 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

| |


Big Year 2018

supported by

1. Sukhov Ilya (260)
2. Dubikovskiy Dmitry (251)
3. Belousow Mishail (215)
4. Zhbir Denis (197)
5. Romanov Konstantin (189)
6. Shteinbrenner Nina (185)
7. Chernykh Andrey (180)
8. Kochetkov Alexandr (170)
9. Pankratov Vladimir (166)
10. Samodurow Konstantin (162)

more...

rare birds records


Demoiselle Crane (Anthropoides virgo)

© Luiza Mardonova
2017-05-25
Tyumenskaya oblast, Berdyuzhsky District, Lake Kushluk

Very rare found on the far south of the region


Pallas's Rosefinch (Carpodacus roseus)

© Dmitry Porshnev
2016-10-22
Yalutorovsk

Rare species on the South of ourregion. One of the few photos.


European Bee-eater (Merops apiaster)

© Luiza Mardonova
2017-08-19
Tyumenskaya oblast, Uporovskiy district, surroundings of the village of Kizak

First record in Tyumen region in August 2017


Oriental Greenfinch (Chloris sinica)

© Sergey L. Volkov
2018-06-12
Bodaibo, Irkutsk region

The first meeting in northern Trans-Baikal area and in Irkutsk region.


Pallas's Sea-Eagle (Haliaeetus leucoryphus)

© Andreyenkov Oleg and Nataly
2018-06-23
The bridge over the river Charysh

The 2nd photo-confirmed record in Russia in the last 50-60 years.

more rarities...

recent video

2018-10-11. Northern Reed Bunting (vasily malishcin), Hawfinch (vasily malishcin), Redwing (vasily malishcin), Citrine Wagtail (vasily malishcin).

2018-10-09. Lesser Spotted Woodpecker (vasily malishcin).

2018-10-08. Common Rosefinch (vasily malishcin).

2018-10-07. Red-backed Shrike (vasily malishcin), Red-backed Shrike (vasily malishcin), Common Stonechat (vasily malishcin).

2018-10-06. Pied Flycatcher (vasily malishcin).

2018-10-04. Corncrake (vasily malishcin), Bluethroat (vasily malishcin).

2018-10-03. Spotted Redshank (vasily malishcin).

2018-10-02. Oriental Turtle Dove (vasily malishcin).

2018-10-01. Eurasian Woodcock (vasily malishcin).

more video...