search

unidentified birds


2015-05-21 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2015-09-02 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2008-08-08 | Bol'shoy Lug, Shelekhov District, Irkutsk Region | Igor Fefelov

2012-11-05 | near Irkutsk, Baikal reg. | Vadim Ivushkin

2009-06-27 | South Tuva, East Tannu-Ola, the upper reaches of the river Durgen | Nikolay Balatsky

2015-07-24 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, M. Sorhoy. | Denis Kochetkov

2015-08-02 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Tzagan-gol. | Denis Kochetkov

2014-09-05 | | Anna Vasilchenko

2016-04-29 | | Irina Popova

2016-05-10 | | Yuriy Guzenko

2016-05-29 | | Mishail Belousow

2016-06-07 | | Alexei Ebel

2016-06-24 | | Alexei Ebel

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-07-26 | | Alexei Ebel

2016-07-01 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-08-13 | | Maria Demina

2016-08-17 | | Konstantin Samodurow

2016-08-24 | | Sergey Chumakov

2016-08-05 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2016-08-07 | | Natalia Vorobyova

2016-08-21 | Oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2016-08-17 | Koch-Agaz, Respublika Altai | Nina Bredihina

2016-08-28 | | Valerii Bogdanovich

2016-09-11 | | Ilya Sukhov

2016-06-17 | Siminskiy pass, Altai Republic | Elena Shnayder

2014-10-26 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2017-04-12 | | Maria Demina

2017-05-05 | | Natalia Vorobyova

2017-05-23 | | Andrey Chernykh

2017-05-18 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-20 | | Aleksandr Gontcharov

2017-06-11 | | Mihail Ivanov

2017-06-10 | | Mishail Belousow

2017-06-10 | | Ilya Sukhov

2017-06-20 | Kemerovo | Nikolay Alekseev

2017-06-07 | Irkutsk region, Kunerma | Alexey Denisov

2017-07-05 | Tomsk region, Kolarovo | Sergey Gashkov

2017-07-22 | | Natalia Vorobyova

2017-08-03 | g. Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2017-08-03 | g. Irkutsk, pojma r. Irkut | Alexandr Belyaev

2016-06-25 | Alekseevsk setelment , Irkutsk region | Tatyana Veselova

2017-06-11 | | Konstantin Davydik

2017-08-27 | Belogorsk | Nina Shteinbrenner

2017-07-09 | Botanical Garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2017-09-18 | | Ilya Sukhov

2017-08-15 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-04 | Irkutsk region, Shelehov | Alexey Denisov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-08-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-06-14 | Maina | Galina Hristolyubova

2017-08-13 | Sheregesh | Nina Shteinbrenner

2017-10-15 | | Denis Zhbir

2017-07-12 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-08 | | Nikita Tiunov

2017-08-15 | | Mishail Belousow

2017-10-03 | | Valerii Bogdanovich

2015-05-05 | Gorno-Altaisk | Konstantin Romanov

2017-10-26 | | Tatiana Semenova

2014-06-19 | Uvs-Nuur, Tuva | Tatyana Archimaeva

2017-05-04 | Tenginskoye lake, Ongudai District, Altai Republic | Elena Shnayder

2013-07-10 | Ergaki | Galina Hristolyubova

2016-05-14 | Boyarka, Kolyvanskiy Raion, Novosibirskaya Oblast. | Sergey Pisarevskiy

2017-05-19 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2017-11-04 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2017-07-29 | | Konstantin Davydik

2017-04-22 | | Maxim Afanasiev

2017-07-09 | | Tatiana Semenova

2017-10-28 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2017-06-15 | | Sergei Zamkow

2018-04-01 | | Maria Demina

2018-04-01 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-12 | | Tatiana Semenova

2018-04-13 | | Tatiana Semenova

2018-04-08 | KO, Kasimovka | Dmitry Dubikovskiy

2018-04-15 | KO, Krasnoe | Dmitry Dubikovskiy

2018-04-15 | | Alexandr Kochetkov

2018-04-20 | | Andrey Mamaew

2018-04-21 | | Mishail Belousow

2018-04-25 | | Tatiana Semenova

2018-04-26 | | Sergey Chumakov

2018-04-23 | Altajskij kraj, Barnaul, Gorskaja pojma | Alexandr Belyaev

2018-04-30 | | Alexandr Kochetkov

2018-04-29 | Expocentre, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2018-04-21 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-04-23 | | Tatiana Semenova

2018-04-25 | | Tatiana Semenova

2018-05-01 | Irkutsk region, Baklashi | Alexey Denisov

2018-05-06 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-13 | RK, Ulug-Kol | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-12 | Altajskij kraj, Karasi | Svetlana Agafonova

2018-05-15 | хр | Tatiana Semenova

2018-04-30 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-16 | | Ivan Aianitov

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-26 | | Denis Zhbir

2018-05-26 | | Denis Zhbir

2018-05-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-28 | | Alexei Ebel

2018-05-29 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-27 | KO, Kasimovka | Dmitry Dubikovskiy

2018-06-06 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-05-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-28 | | Maria Demina

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-11 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-12 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-11 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-20 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-06-23 | Tomsk, Tomsk region | Andrey Bazdyrev

2018-06-24 | | Andrey Mamaew

2018-06-29 | Irkutsk | Nadejda Popova

2018-06-29 | Barnaul | Nina Bredihina

2018-06-28 | хр | Tatiana Semenova

2018-06-16 | Elykaevo | Anastasia Klueva

2018-07-07 | Altai region, Smolensk district | Nadezhda Orlova

1961-01-01 | China, Tibet, the store of Manasarovar lake | Irina Ovchinnikova

2018-07-08 | Tomsk, Tomsk region | Andrey Bazdyrev

2018-07-08 | Surtayka | Konstantin Surgutskiy

2018-06-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-01 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-07 | Near Shipunovo vill, Suzun dist., NSO | Konstantin Romanov

2018-06-30 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-09 | | Nina Shteinbrenner

2018-07-05 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-12 | Botanical garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2018-07-17 | Bijsk | Konstantin Surgutskiy

2018-07-18 | Botanical garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2018-07-18 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-17 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2018-07-21 | | EVGENIYA MUSIENKO

2018-06-22 | Kemerovo | Anastasia Klueva

2018-07-20 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-25 | | Denis Zhbir

2018-07-25 | хр | Tatiana Semenova

2018-07-29 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-20 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-15 | | Nina Shteinbrenner

2018-07-23 | river Biya | Vladimir Pankratov

2018-07-23 | river Biya | Vladimir Pankratov

2018-08-03 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-03 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-04 | Belokhuriha | Konstantin Surgutskiy

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev

2018-07-24 | | Ilya Sukhov

2018-08-02 | Elanda, Altai resp. | Konstantin Romanov

2018-08-03 | Katun', near Elanda vil., Altai resp. | Konstantin Romanov

2018-07-30 | | Mishail Belousow

2018-08-04 | хр | Tatiana Semenova

2018-08-04 | хр | Tatiana Semenova

2018-08-06 | хр | Tatiana Semenova

2018-07-28 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2018-07-28 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2018-07-28 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2018-07-29 | | Ilya Sukhov

2018-07-29 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-08 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-08-08 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-07-31 | | Mihail Ivanov

2018-08-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-07-08 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-09 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-24 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-24 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-07-27 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-10 | | Ekaterina Shichkova

2018-07-29 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-02 | | Mishail Belousow

2018-08-02 | | Mishail Belousow

2018-08-02 | | Mishail Belousow

2018-07-22 | Cherga | Konstantin Surgutskiy

2018-08-13 | Nadym, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Grigory Pisotsky

2018-08-06 | | Aleksandr Gontcharov

2018-08-03 | | Mishail Belousow

2018-08-08 | | Aleksandr Gontcharov

2018-08-12 | Expocentre, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2018-08-15 | | Andrey Mamaew

2018-08-15 | | Andrey Chernykh

2018-08-15 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-08-10 | | Natalia Vorobyova

2018-08-16 | | Mihail Ivanov

2018-08-09 | | Nina Shteinbrenner

2018-07-27 | | Ilya Sukhov

2018-08-05 | | Nina Shteinbrenner

2018-08-17 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-17 | | Andrey Mamaew

2018-08-04 | | Mishail Belousow

2018-08-18 | | Ilya Sukhov

2018-08-17 | | Mihail Ivanov

2018-08-15 | Onguday, Altay Republic. | Vasily Vydrin

2018-08-09 | RA, Kosh-Agach | Dmitry Dubikovskiy

2018-08-15 | Seminsky pass, Altay Republic. | Vasily Vydrin

2018-08-09 | RA, Kosh-Agach | Dmitry Dubikovskiy

2018-08-04 | | Mishail Belousow

2018-08-08 | Respyblika Altai Aktash | Pavel Karplyuk


Big Year 2018

supported by

1. Dubikovskiy Dmitry (236)
2. Sukhov Ilya (236)
3. Belousow Mishail (200)
4. Shteinbrenner Nina (176)
5. Chernykh Andrey (174)
6. Romanov Konstantin (162)
7. Kochetkov Alexandr (152)
8. Pankratov Vladimir (152)
9. Samodurow Konstantin (144)
10. Bogdanovich Valerii (139)

more...

rare birds records


Pallas's Sea-Eagle (Haliaeetus leucoryphus)

© Andreyenkov Oleg and Nataly
2018-06-23
The bridge over the river Charysh

The 2nd photo-confirmed record in Russia in the last 50-60 years.


Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)

© Igor Fefelov
2018-06-10
Selenga River delta, Kabansk District, Buryatia

A rare vagrant in Buryatia. The 2nd confirmed record in the
Selenga delta, and the first one for a group of birds.


Little Owl (Athene noctua)

© Andreyenkov Oleg and Nataly
2017-08-02

Very rare breeding bird in Novosibirsk region.


Arctic Tern (Sterna paradisaea)

© Mishail Belousow
2018-06-01

A rare vagrant in the continental Western Siberia.


White-naped Crane (Grus vipio)

© Maxim Afanasiev
2018-05-28

The 2nd encounter in Yakutia.

more rarities...

recent video

2018-08-08. Siberian Blue Robin (Alexandr Kochetkov).

2018-08-04. Great Tit (Mary Blagodarnaya).

2018-08-03. Great Spotted Woodpecker (Mary Blagodarnaya).

2018-07-09. Marsh Warbler (Mary Blagodarnaya).

2018-06-03. Common Starling (Alexandr Kochetkov), Sedge Warbler (Alexandr Kochetkov), Eurasian Redstart (Alexandr Kochetkov).

2018-05-31. Common Redpoll (Nadezhda Orlova).

2018-05-16. Northern Shoveler (Nadezhda Orlova), Little Ringed Plover (Nadezhda Orlova), Common Sandpiper (Nadezhda Orlova).

2018-05-15. Little Ringed Plover (Dmitry Dubikovskiy), Tree Pipit (Dmitry Dubikovskiy), Garganey (Nadezhda Orlova), Common Snipe (Nadezhda Orlova).

more video...