search

unidentified birds


2015-08-01 | g.Barnaul,Turina gora, polja fil'tracii, zolootvaly | Alexandr Belyaev

2015-08-27 | | Anna Vasilchenko

2015-05-21 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2015-09-02 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2008-08-08 | Bol'shoy Lug, Shelekhov District, Irkutsk Region | Igor Fefelov

2012-11-05 | near Irkutsk, Baikal reg. | Vadim Ivushkin

2015-12-26 | Kemerovo | Dmitry Dubikovskiy

2009-06-27 | South Tuva, East Tannu-Ola, the upper reaches of the river Durgen | Nikolay Balatsky

2015-07-24 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, M. Sorhoy. | Denis Kochetkov

2015-07-27 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Sorhoy. | Denis Kochetkov

2015-08-02 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Tzagan-gol. | Denis Kochetkov

2015-08-07 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Horin-gol. | Denis Kochetkov

2014-09-05 | | Anna Vasilchenko

2014-09-19 | | Anna Vasilchenko

2016-04-29 | | Irina Popova

2016-05-10 | | Yuriy Guzenko

2016-05-29 | | Mishail Belousow

2016-05-27 | | Yuriy Guzenko

2016-06-06 | | Natalia Vorobyova

2016-06-07 | | Alexei Ebel

2016-06-24 | | Alexei Ebel

2016-06-27 | | Konstantin Samodurow

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-07-26 | | Alexei Ebel

2016-07-01 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-07-17 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-07-31 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-08-13 | | Maria Demina

2016-08-17 | | Konstantin Samodurow

2016-08-24 | | Sergey Chumakov

2016-08-05 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2016-08-07 | | Natalia Vorobyova

2016-10-01 | Altaiski krai s. Zakovrjschino | Alina Boksorn

2016-08-18 | Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2016-08-21 | Oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2016-08-17 | Koch-Agaz, Respublika Altai | Nina Bredihina

2016-08-28 | | Valerii Bogdanovihc

2016-09-11 | | Ilya Sukhov

2016-08-24 | | Mishail Belousow

2016-06-17 | Siminskiy pass, Altai Republic | Elena Shnayder

2014-10-26 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2017-04-12 | | Maria Demina

2017-04-26 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2017-05-03 | | Konstantin Samodurow

2017-05-05 | | Natalia Vorobyova

2017-05-23 | | Andrey Chernykh

2017-05-18 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-20 | | Aleksandr Gontcharov

2017-06-11 | | Mihail Ivanov

2017-06-10 | | Mishail Belousow

2017-06-10 | | Ilya Sukhov

2017-06-20 | Kemerovo | Nikolay Alekseev

2017-06-07 | Irkutsk region, Kunerma | Alexey Denisov

2017-07-05 | Tomsk region, Kolarovo | Sergey Gashkov

2017-07-08 | KO, Kamenka | Dmitry Dubikovskiy

2017-07-22 | | Natalia Vorobyova

2017-07-28 | | Natalia Vorobyova

2017-08-03 | g. Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2016-06-25 | Alekseevsk setelment , Irkutsk region | Tatyana Veselova

2017-07-17 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-06 | Novoegorevskoe | Vladislav Zhizhkov

2017-08-19 | | Natalia Vorobyova

2017-08-20 | | Nikita Tiunov

2017-08-22 | | Valerii Bogdanovihc

2017-06-11 | | Konstantin Davydik

2017-08-27 | Belogorsk | Nina Shteinbrenner

2017-07-09 | Botanical Garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2017-09-18 | | Ilya Sukhov

2017-09-17 | | Konstantin Samodurow

2017-08-15 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-04 | Irkutsk region, Shelehov | Alexey Denisov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-08-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-06-14 | Maina | Galina hristolyubova

2017-09-05 | Maina | Galina hristolyubova

2017-06-16 | p Maina | Galina hristolyubova

2017-08-13 | Sheregesh | Nina Shteinbrenner

2017-10-15 | | Denis Zhbir

2017-07-12 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-08 | | Nikita Tiunov

2017-08-15 | | Mishail Belousow

2017-07-13 | | Yuriy Guzenko

2017-10-03 | | Valerii Bogdanovihc

2015-05-05 | Gorno-Altaisk | Konstantin Romanov

2017-10-26 | | tatiana semenova

2014-06-19 | Uvs-Nuur, Tuva | Tatyana Archimaeva

2016-09-13 | khr. Ozernyy tsentral'nyy sayan | Tatyana Archimaeva

2017-11-13 | | Sergey Chumakov

2017-05-04 | Tenginskoye lake, Ongudai District, Altai Republic | Elena Shnayder

2017-08-15 | Tuva r. Ak-Sug | Tatyana Archimaeva

2017-07-14 | | Konstantin Samodurow

2017-06-21 | Krasnoyarskyy kray, Ermakovskyy r-n, "Gagul'skaya kotlovina | Tatyana Archimaeva

2013-07-10 | Ergaki | Galina hristolyubova

2013-07-10 | Ergaki | Galina hristolyubova

2013-07-02 | Barnaul | Galina hristolyubova


Big Year 2017

1. Dmitry Dubikovskiy (209)
2. Igor Latysh (206)
3. Ilya Sukhov (195)
4. Mishail Belousow (186)
5. Andrey Chernykh (171)
more...

rare birds records


White-cheeked Starling (Sturnus cineraceus)

© Tatyana Archimaeva
2010-06-19
r.Cheder, Tuva

A rare vagrant in Tuva.


Rosy Starling (Sturnus roseus)

© Tatyana Archimaeva
2015-06-10
Chadanskiy ugol'nyi razrez, Dzun-Khemchikskiy r-n, Tuva

Very rare species in Tuva.


Meadow Pipit (Anthus pratensis)

© Mihail Ivanov
2017-10-07

A very rare vagrant for Irkutsk Region.


Plumbeous Water Redstart (Rhyacornis fuliginosus)

© Natalia Shaburova
2013-10-06
Pokoyniki bay, Lake Baikal, Baikali-Lenski NR, Olkhon District, Irkutsk Region

The first confirmed record in Russia.


Chinese Pond-heron (Ardeola bacchus )

© Natalia Shaburova
2009-06-28
Pokoyniki bay, Lake Baikal, Baikali-Lenski NR, Olkhon District, Irkutsk Region

The 2nd record for Lake Baikal and for Irkutsk Region.

more rarities...

recent video

2017-08-07. Common Kingfisher (Dmitry Dubikovskiy).

2017-07-20. Blyth's Reed Warbler (Yuriy Malkov).

2017-07-01. Bearded Tit (Igor Fefelov).

2017-05-10. Common Chiffchaff (Anastasia Klueva).

2017-04-25. Bluethroat (Dmitry Dubikovskiy).

2017-04-20. White-Backed Woodpecker (Yevgeny Kiselev), Willow Tit (Yevgeny Kiselev), White-Backed Woodpecker (Yevgeny Kiselev).

2017-04-11. Yellowhammer (Dmitry Dubikovskiy).

2017-03-05. Red-breasted Flycatcher (Alexey Denisov), Dusky Warbler (Alexey Denisov), Long-tailed Rosefinch (Alexey Denisov).

2017-02-16. Grey-Headed Woodpecker (Igor Boyko).

2017-01-16. Whooper Swan (Dmitry Dubikovskiy).

2016-11-22. Eurasian Wigeon (Ruslan Kirillin).

more video...