search

unidentified birds


2015-08-01 | g.Barnaul,Turina gora, polja fil'tracii, zolootvaly | Alexandr Belyaev

2015-08-27 | | Anna Vasilchenko

2015-05-21 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2015-09-02 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2008-08-08 | Bol'shoy Lug, Shelekhov District, Irkutsk Region | Igor Fefelov

2012-11-05 | near Irkutsk, Baikal reg. | Vadim Ivushkin

2015-12-26 | Kemerovo | Dmitry Dubikovskiy

2009-06-27 | South Tuva, East Tannu-Ola, the upper reaches of the river Durgen | Nikolay Balatsky

2015-07-24 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, M. Sorhoy. | Denis Kochetkov

2015-07-27 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Sorhoy. | Denis Kochetkov

2015-08-02 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Tzagan-gol. | Denis Kochetkov

2015-08-07 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Horin-gol. | Denis Kochetkov

2014-09-05 | | Anna Vasilchenko

2014-09-19 | | Anna Vasilchenko

2016-04-29 | | Irina Popova

2016-05-10 | | Yuriy Guzenko

2016-05-29 | | Mishail Belousow

2016-05-27 | | Yuriy Guzenko

2016-06-06 | | Natalia Vorobyova

2016-06-07 | | Alexei Ebel

2016-06-24 | | Alexei Ebel

2016-06-27 | | Konstantin Samodurow

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-07-26 | | Alexei Ebel

2016-07-01 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-07-17 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-07-31 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-08-13 | | Maria Demina

2016-08-17 | | Konstantin Samodurow

2016-08-24 | | Sergey Chumakov

2016-08-05 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2016-08-07 | | Natalia Vorobyova

2016-08-18 | Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2016-08-21 | Oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2016-08-17 | Koch-Agaz, Respublika Altai | Nina Bredihina

2016-08-28 | | Valerii Bogdanovihc

2016-09-11 | | Ilya Sukhov

2016-08-24 | | Mishail Belousow

2016-06-17 | Siminskiy pass, Altai Republic | Elena Shnayder

2014-10-26 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2017-04-12 | | Maria Demina

2017-04-26 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2017-05-05 | | Natalia Vorobyova

2017-05-23 | | Andrey Chernykh

2017-05-18 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-20 | | Aleksandr Gontcharov

2017-06-11 | | Mihail Ivanov

2017-06-10 | | Mishail Belousow

2017-06-10 | | Ilya Sukhov

2017-06-20 | Kemerovo | Nikolay Alekseev

2017-06-07 | Irkutsk region, Kunerma | Alexey Denisov

2017-07-05 | Tomsk region, Kolarovo | Sergey Gashkov

2017-07-08 | KO, Kamenka | Dmitry Dubikovskiy

2017-07-22 | | Natalia Vorobyova

2017-07-28 | | Natalia Vorobyova

2017-08-03 | g. Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2016-06-25 | Alekseevsk setelment , Irkutsk region | Tatyana Veselova

2017-07-17 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-06 | Novoegorevskoe | Vladislav Zhizhkov

2017-08-19 | | Natalia Vorobyova

2017-08-20 | | Nikita Tiunov

2017-08-22 | | Valerii Bogdanovihc

2017-06-11 | | Konstantin Davydik

2017-08-27 | Belogorsk | Nina Shteinbrenner

2017-07-09 | Botanical Garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2017-09-18 | | Ilya Sukhov

2017-09-17 | | Konstantin Samodurow

2017-08-15 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-04 | Irkutsk region, Shelehov | Alexey Denisov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-08-25 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-06-14 | Maina | Galina hristolyubova

2017-06-16 | p Maina | Galina hristolyubova

2017-08-13 | Sheregesh | Nina Shteinbrenner

2017-10-15 | | Denis Zhbir

2017-07-12 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-08 | | Nikita Tiunov

2017-08-15 | | Mishail Belousow

2017-07-13 | | Yuriy Guzenko

2017-10-03 | | Valerii Bogdanovihc

2015-05-05 | Gorno-Altaisk | Konstantin Romanov

2017-10-26 | | tatiana semenova

2014-06-19 | Uvs-Nuur, Tuva | Tatyana Archimaeva

2016-09-13 | khr. Ozernyy tsentral'nyy sayan | Tatyana Archimaeva

2017-11-13 | | Sergey Chumakov

2017-05-04 | Tenginskoye lake, Ongudai District, Altai Republic | Elena Shnayder

2013-07-10 | Ergaki | Galina hristolyubova

2016-05-14 | Boyarka, Kolyvanskiy Raion, Novosibirskaya Oblast. | Sergey Pisarevskiy

2017-05-19 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2017-11-04 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2017-07-29 | | Konstantin Davydik

2017-04-22 | | Maxim Afanasiev

2017-07-09 | | tatiana semenova

2017-05-20 | | Maxim Afanasiev

2017-06-21 | | tatiana semenova

2017-08-30 | SNT Metallurg, Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov


rare birds records


Daurian Jackdaw (Corvus daurica)

© Konstantin Samodurow
2017-04-02

A very rare vagrant in Tomsk Region, the first photo-record.


Siberian Accentor (Prunella montanella)

© Alexandr Kochetkov
2018-01-02
g. Novosibirsk

The first winter record of this species in Novosibirsk Region.


White Wagtail (Motacilla alba)

© Sergey L. Volkov
2014-04-29
Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia

Motacilla alba leucopsis. Vagrant subspecies in Eastern Siberia


Asiatic Dowitcher (Limnodromus semipalmatus)

© Maxim Afanasiev
2013-05-25

A very rare vagrant in Yakutia.


Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria)

© Maxim Afanasiev
2017-05-21

A vagrant record in the western Yakutia (probably the first find in this area).

more rarities...

recent video

2018-01-20. Common Moorhen (Nadezhda Orlova), Common Buzzard (Nadezhda Orlova), Eurasian Dipper (Nadezhda Orlova).

2018-01-06. Great Spotted Woodpecker (Victor Natykanets).

2017-12-29. Eurasian Nuthatch (Alexey Tanaseychuk), Baikal Bullfinch (Alexey Tanaseychuk).

2017-08-07. Common Kingfisher (Dmitry Dubikovskiy).

2017-07-20. Blyth's Reed Warbler (Yuriy Malkov).

2017-07-01. Bearded Tit (Igor Fefelov).

2017-05-10. Common Chiffchaff (Anastasia Klueva).

2017-04-25. Bluethroat (Dmitry Dubikovskiy).

2017-04-20. Willow Tit (Yevgeny Kiselev), White-Backed Woodpecker (Yevgeny Kiselev), White-Backed Woodpecker (Yevgeny Kiselev).

2017-04-11. Yellowhammer (Dmitry Dubikovskiy).

more video...