search

Best photos of the month, April 2020.

Eurasian Curlew | Denis Kazakov | 27

Long-eared Owl | Olga Nemezhikova | 24

Siberian Accentor | Tatiana Semenova | 23

Northern Black Grouse | Vladimir Maer | 22

Horned Lark | Grigory Khasanov | 22

Rustic Bunting | Grigory Khasanov | 21

Siberian Jay | Ruslan Kirillin | 20

Pine Bunting | Vladimir Maer | 19

Northern Hazelhen | Dmitry Dubikovskiy | 19

Western Capercaillie | Maxim Afanasiev | 19

Slavonian Grebe | Mishail Belousow | 18

Great Grey Owl | Maxim Afanasiev | 18

Snow Bunting | Maxim Afanasiev | 18

Common Sandpiper | Mishail Belousow | 17

Great White Egret | Nina Shteinbrenner | 17

Black Stork | Pavel Zhovtyuk | 17

European Robin | Ilya Sukhov | 16

Common Redshank | Denis Zhbir | 16

Western Marsh-harrier | Denis Kazakov | 16

Eastern Marsh-harrier | Grigory Khasanov | 15

Common Chaffinch | Denis Voronov | 15

Common Starling | Olga Nemezhikova | 15

Azure Tit | Ilya Sukhov | 14

Bean Goose | Aleksey Bolshakov | 14

Bluethroat | Aleksey Bolshakov | 14

Northern Lapwing | Denis Zhbir | 14

Short-eared Owl | Oleg Popov | 14

Masked Wagtail | Olga Nemezhikova | 14

Northern Black Grouse | Vladimir Maer | 14

Bluethroat | Igor Latysh | 13

Daurian Redstart | Tatiana Semenova | 13

Northern Black Grouse | Vladimir Maer | 13

Black Kite | Ilya Sukhov | 12

White-Backed Woodpecker | Eugeny Borisov | 12

Bearded Tit | Grigory Khasanov | 12

Masked Wagtail | Olga Nemezhikova | 12

Northern Bullfinch | Mihail Ivanov | 10

Common Crane | Ilya Sukhov | 10

European Robin | Denis Voronov | 10

Bluethroat | Denis Voronov | 10

Common Starling | Olga Nemezhikova | 10

Common Crane | Mishail Belousow | 9

Eurasian Wryneck | Andrey Chernykh | 9

Eurasian Woodcock | Ilya Sukhov | 9

Eurasian Wryneck | Aleksey Bolshakov | 9

Hoopoe | Grigory Khasanov | 9

Hen Harrier | Grigory Khasanov | 9

Northern Black Grouse | Vladimir Maer | 9

Northern Black Grouse | Vladimir Maer | 9

Daurian Redstart | Anna Vasilchenko | 8

Great Crested Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 8

Ruddy Shelduck | Pavel Zhovtyuk | 8

Western Marsh-harrier | Ilya Sukhov | 8

Demoiselle Crane | Nadezhda Orlova | 8

Common Oystercatcher | Nadezhda Orlova | 8

Garganey | Grigory Khasanov | 8

Baraba Steppe Gull | Olga Nemezhikova | 8

Northern Hazelhen | Dmitry Dubikovskiy | 8

Horned Lark | Grigory Khasanov | 8

Citrine Wagtail | Vladimir Maer | 7

Black-throated Accentor | Irina Popova | 7

Eurasian Linnet | Igor Latysh | 7

Demoiselle Crane | Oleg Peregudov | 7

Common Redshank | Andrey Chernykh | 7

Pallas's Reed Bunting | Marina Zubareva | 7

Common Redshank | Ilya Sukhov | 7

Lesser Spotted Woodpecker | Aleksey Bolshakov | 7

Common Chiffchaff | Aleksey Bolshakov | 7

Common Snipe | Denis Zhbir | 7

Montagu's Harrier | Denis Zhbir | 7

Northern Pintail | Maxim Afanasiev | 7

Lapland Longspur | Grigory Khasanov | 7

Little Ringed Plover | Grigory Khasanov | 7

Common Chiffchaff | Denis Voronov | 7

Masked Wagtail | Olga Nemezhikova | 7

Black Kite | Olga Nemezhikova | 7

House Sparrow | Olga Nemezhikova | 7

Marsh Tit | Olga Nemezhikova | 7

Mallard | Olga Nemezhikova | 7

Eurasian Curlew | Ilya Sukhov | 7

Black Woodpecker | Vladimir Maer | 6

Common Moorhen | Dmitry Dubikovskiy | 6

Black-Necked Grebe | Dmitry Dubikovskiy | 6

Long-tailed Rosefinch | Vladimir Pankratov | 6

Little Ringed Plover | Vladimir Pankratov | 6

Citrine Wagtail | Nina Shteinbrenner | 6

Grey Wagtail | Valerii Bogdanovich | 6

Bluethroat | Marina Zubareva | 6

Stock Pigeon | Ilya Sukhov | 6

Northern Lapwing | Ilya Sukhov | 6

Eurasian Curlew | Ilya Sukhov | 6

Great Grey Owl | Ruslan Kirillin | 6

Long-tailed Rosefinch | Aleksey Bolshakov | 6

Eurasian Penduline Tit | Denis Zhbir | 6

Greylag Goose | Denis Zhbir | 6

Marsh Sandpiper | Denis Zhbir | 6

Snow Bunting | Maxim Afanasiev | 6

Pallas's Rosefinch | Grigory Khasanov | 6

Daurian Jackdaw | Grigory Khasanov | 6

Eurasian Curlew | Grigory Khasanov | 6

Demoiselle Crane | Grigory Khasanov | 6

Tufted Duck | Grigory Khasanov | 6

Tree Pipit | Oleg Popov | 6

Azure Tit | Denis Voronov | 6

Grey Wagtail | Denis Voronov | 6

Fieldfare | Olga Nemezhikova | 6

Siberian Accentor | Tatiana Semenova | 6

Black Kite | Vladimir Maer | 5

Common Crane | Vladimir Maer | 5

Peregrine Falcon | Irina Popova | 5

Northern Wheatear | Irina Popova | 5

Common Chiffchaff | Konstantin Romanov | 5

Common Chaffinch | Anastasia Klueva | 5

Common Redshank | Mishail Belousow | 5

Horned Lark | Mishail Belousow | 5

Wood Pigeon | Andrey Chernykh | 5

Eurasian Curlew | Andrey Chernykh | 5

Lapland Longspur | Nikita Yablokov | 5

Black-tailed Godwit | Nadezhda Bogomyakova | 5

Common Pochard | Nadezhda Bogomyakova | 5

Common Pochard | Valerii Bogdanovich | 5

Bluethroat | Marina Zubareva | 5

Northern Reed Bunting | Marina Zubareva | 5

Northern Reed Bunting | Ilya Sukhov | 5

Common Buzzard | Ilya Sukhov | 5

Eurasian Penduline Tit | Ilya Sukhov | 5

Eurasian Woodcock | Ilya Sukhov | 5

Northern Reed Bunting | Ilya Sukhov | 5

Great Crested Grebe | Ilya Sukhov | 5

Common Pochard | Ilya Sukhov | 5

Yellowhammer | Aleksey Bolshakov | 5

Yellow Wagtail | Alexandr Kochetkov | 5

Azure Tit | Alexandr Kochetkov | 5

Red-flanked Bluetail | Tatiana Semenova | 5

Common Crane | Tatiana Semenova | 5

Tree Sparrow | Denis Zhbir | 5

Citrine Wagtail | Denis Zhbir | 5

Northern Black Grouse | Denis Zhbir | 5

Yellow Wagtail | Denis Zhbir | 5

Redwing | Denis Zhbir | 5

Common Shelduck | Tatyana Archimaeva | 5

Greylag Goose | Tatyana Archimaeva | 5

Hen Harrier | Maxim Afanasiev | 5

Black Kite | Svetlana Agafonova | 5

Yellowhammer | Eugeny Borisov | 5

Eurasian Jackdaw | Denis Kazakov | 5

White Wagtail | Grigory Khasanov | 5

Pallas's Reed Bunting | Grigory Khasanov | 5

Steppe Eagle | Grigory Khasanov | 5

Common Starling | Grigory Khasanov | 5

Northern Hazelhen | Grigory Khasanov | 5

Azure Tit | Grigory Khasanov | 5

White Wagtail | Grigory Khasanov | 5

Common Starling | Olga Fattakhova | 5

European Robin | Elena Bobachenko | 5

Northern Bullfinch | Elena Bobachenko | 5

Bluethroat | Oleg Popov | 5

Bluethroat | Oleg Popov | 5

Common Chaffinch | Denis Voronov | 5

Azure Tit | Denis Voronov | 5

Tree Sparrow | Denis Voronov | 5

Black Kite | Olga Nemezhikova | 5

Tree Pipit | Olga Kolotilina | 5

Western Marsh-harrier | Ilya Sukhov | 5

Black Woodpecker | Vladimir Maer | 5

Azure Tit | Alexandr Kochetkov | 5

Peregrine Falcon | Sergey Gashkov | 4

Rustic Bunting | Anna Vasilchenko | 4

Dusky Thrush | Anna Vasilchenko | 4

White Wagtail | Vladimir Maer | 4

Common Starling | Dmitry Dubikovskiy | 4

Northern Reed Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 4

Black-headed Gull | Dmitry Dubikovskiy | 4

Common Coot | Dmitry Dubikovskiy | 4

Black-headed Gull | Dmitry Dubikovskiy | 4

Red-flanked Bluetail | Dmitry Dubikovskiy | 4

Brambling | Dmitry Dubikovskiy | 4

Masked Wagtail | Igor Latysh | 4

Bluethroat | Vladimir Pankratov | 4

Eurasian Penduline Tit | Vladimir Pankratov | 4

Common Chaffinch | Lola Smirnova (Czix) | 4

Black Kite | Mishail Belousow | 4

Stock Pigeon | Mishail Belousow | 4

Hooded Crow | Mishail Belousow | 4

Bean Goose | Mishail Belousow | 4

Northern Hazelhen | Mishail Belousow | 4

Northern Lapwing | Nina Shteinbrenner | 4

Bluethroat | Nina Shteinbrenner | 4

Eurasian Linnet | Andrey Chernykh | 4

Eurasian Penduline Tit | Andrey Chernykh | 4

Black-tailed Godwit | Andrey Chernykh | 4

Red-flanked Bluetail | Mihail Ivanov | 4

Ruddy Shelduck | Mihail Ivanov | 4

Common Chaffinch | Natalya Markova | 4

Wood Pigeon | Lyubov Dokuchaeva | 4

Yellow Wagtail | Nikita Yablokov | 4

Bohemian Waxwing | Nadezhda Bogomyakova | 4

Common Buzzard | Nadezhda Bogomyakova | 4

Black-winged Stilt | Aleksey Kudinov | 4

Azure Tit | Valerii Bogdanovich | 4

Red-flanked Bluetail | Marina Zubareva | 4

Common Kestrel | Marina Zubareva | 4

Eastern Marsh-harrier | Marina Zubareva | 4

Common Pochard | Marina Zubareva | 4

Great Crested Grebe | Marina Zubareva | 4

Common Starling | Ilya Sukhov | 4

Bluethroat | Ilya Sukhov | 4

Redwing | Ilya Sukhov | 4

Garganey | Ilya Sukhov | 4

Isabelline Wheatear | Aleksey Bolshakov | 4

Grey Heron | Nadezhda Orlova | 4

Little Ringed Plover | Nadezhda Orlova | 4

Eurasian Redstart | Pavel Karplyuk | 4

Black Kite | Alexandr Kochetkov | 4

Common Redshank | Alexandr Kochetkov | 4

Marsh Sandpiper | Alexandr Kochetkov | 4

Willow Warbler | Alexandr Kochetkov | 4

Bluethroat | Alexandr Kochetkov | 4

Eurasian Penduline Tit | Alexandr Kochetkov | 4

Eurasian Curlew | Tatiana Semenova | 4

Common Starling | Denis Zhbir | 4

Eurasian Linnet | Denis Zhbir | 4

White Wagtail | Denis Zhbir | 4

Pallas's Gull | Denis Zhbir | 4

Citrine Wagtail | Denis Zhbir | 4

European Greenfinch | Denis Zhbir | 4

Willow Warbler | Denis Zhbir | 4

Azure Tit | Denis Zhbir | 4

Horned Lark | Maxim Afanasiev | 4

Eurasian Linnet | Svetlana Agafonova | 4

Song Thrush | Svetlana Agafonova | 4

Common Kestrel | Nadejda Popova | 4

House Sparrow | Eugeny Borisov | 4

Black Kite | Eugeny Borisov | 4

Brambling | Eugeny Borisov | 4

Long-tailed Tit | Eugeny Borisov | 4

Bluethroat | Elena Kleymenova | 4

Eurasian Wryneck | Elena Kleymenova | 4

Common Pochard | Elena Kleymenova | 4

Common Chaffinch | Denis Kazakov | 4

Sky Lark | Grigory Khasanov | 4

Meadow Bunting | Grigory Khasanov | 4

Common Raven | Grigory Khasanov | 4

Rustic Bunting | Grigory Khasanov | 4

Common Kestrel | Grigory Khasanov | 4

Red-throated Thrush | Grigory Khasanov | 4

Chinese Spot-billed Duck | Grigory Khasanov | 4

Fieldfare | Olga Fattakhova | 4

Wood Pigeon | Oleg Popov | 4

Sky Lark | Oleg Popov | 4

Azure Tit | Denis Voronov | 4

Mallard | Denis Voronov | 4

Long-tailed Tit | Denis Voronov | 4

Grey Wagtail | Denis Voronov | 4

Demoiselle Crane | Nikolai Dorofeev | 4

Siberian Black-backed Gull | Olga Nemezhikova | 4

Common Starling | Aleksey Kochergin | 4

Great Spotted Woodpecker | Olga Kolotilina | 4

Greater Ringed Plover | Nina Shteinbrenner | 4

Great Grey Owl | Nadezhda Bogomyakova | 4

Bluethroat | Aleksey Bolshakov | 4

Snow Bunting | Maxim Afanasiev | 4

Western Capercaillie | Maxim Afanasiev | 4

Horned Lark | Grigory Khasanov | 4

Black Woodpecker | Vladimir Maer | 4

Azure Tit | Alexandr Kochetkov | 4

Northern Goshawk | Grigory Khasanov | 4

Bluethroat | Denis Voronov | 4

Common Chaffinch | Denis Voronov | 4

Bluethroat | Vladimir Pankratov | 4

Northern Black Grouse | Vladimir Maer | 4

Goosander | Vladimir Maer | 3

Black Stork | Vladimir Maer | 3

Northern Pintail | Igor Fefelov | 3

Common Starling | Igor Fefelov | 3

Northern Reed Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 3

Eurasian Penduline Tit | Dmitry Dubikovskiy | 3

Common Kestrel | Dmitry Dubikovskiy | 3

Northern Shoveler | Dmitry Dubikovskiy | 3

Eurasian Linnet | Konstantin Romanov | 3

Pied Flycatcher | Konstantin Romanov | 3

Common Chiffchaff | Vladimir Pankratov | 3

Eurasian Penduline Tit | Vladimir Pankratov | 3

Rook | Vladimir Pankratov | 3

Yellowhammer | Lola Smirnova (Czix) | 3

Common Chaffinch | Lola Smirnova (Czix) | 3

Mistle Thrush | Mishail Belousow | 3

Northern Lapwing | Mishail Belousow | 3

Grey Heron | Mishail Belousow | 3

Mew Gull | Mishail Belousow | 3

Northern Pintail | Mishail Belousow | 3

Tufted Duck | Mishail Belousow | 3

Brambling | Nina Shteinbrenner | 3

Garganey | Nina Shteinbrenner | 3

Pallas's Gull | Nina Shteinbrenner | 3

Eastern Imperial Eagle | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Wheatear | Nina Shteinbrenner | 3

Peregrine Falcon | Nina Shteinbrenner | 3

Common Starling | Nina Shteinbrenner | 3

Sky Lark | Andrey Chernykh | 3

Gadwall | Andrey Chernykh | 3

Pine Bunting | Mihail Ivanov | 3

Song Thrush | Mihail Ivanov | 3

Pied Wheatear | Mihail Ivanov | 3

Common Starling | Natalia Vorobyova | 3

Masked Wagtail | Natalya Markova | 3

Black Kite | Natalya Markova | 3

Common Crane | Natalya Markova | 3

Tree Pipit | Natalya Markova | 3

European Greenfinch | Natalya Markova | 3

Bewick's Swan | Pavel Zhovtyuk | 3

Eurasian Siskin | Konstantin Surgutskiy | 3

Common Starling | Lyubov Dokuchaeva | 3

Common Stonechat | Nikita Yablokov | 3

Gadwall | Nikita Yablokov | 3

Great Grey Owl | Nadezhda Bogomyakova | 3

Greylag Goose | Nadezhda Bogomyakova | 3

Common Crane | Nadezhda Bogomyakova | 3

European Robin | Nadezhda Bogomyakova | 3

Common Greenshank | Nadezhda Bogomyakova | 3

Green Sandpiper | Nadezhda Bogomyakova | 3

Bluethroat | Nadezhda Bogomyakova | 3

Azure Tit | Vladimir Veitcel | 3

Common Chaffinch | Marina Zubareva | 3

Citrine Wagtail | Marina Zubareva | 3

Common Pochard | Marina Zubareva | 3

Common Kestrel | Marina Zubareva | 3

Mallard | Marina Zubareva | 3

Gadwall | Marina Zubareva | 3

Great Grey Shrike | Ilya Sukhov | 3

White-tailed Sea-Eagle | Ilya Sukhov | 3

European Greenfinch | Ilya Sukhov | 3

Stock Pigeon | Ilya Sukhov | 3

Western Marsh-harrier | Ilya Sukhov | 3

Common Chiffchaff | Ilya Sukhov | 3

Northern Reed Bunting | Ilya Sukhov | 3

European Greenfinch | Ilya Sukhov | 3

Great Crested Grebe | Ilya Sukhov | 3

Bluethroat | Ilya Sukhov | 3

Northern Shoveler | Ilya Sukhov | 3

Common Sparrowhawk | Ilya Sukhov | 3

Northern Shoveler | Ilya Sukhov | 3

Tree Pipit | Ilya Sukhov | 3

Eurasian Wryneck | Ilya Sukhov | 3

Common Teal | Ilya Sukhov | 3

Mallard | Ilya Sukhov | 3

Masked Wagtail | Ekaterina Shichkova | 3

Bluethroat | Vladimir Veitcel | 3

Black-headed Gull | Aleksey Bolshakov | 3

Great Spotted Woodpecker | Aleksey Bolshakov | 3

Pallid Harrier | Nadezhda Orlova | 3

Grey Heron | Nadezhda Orlova | 3

Bewick's Swan | Nadezhda Orlova | 3

Greylag Goose | Tatyana Sulzhenko | 3

Black-tailed Godwit | Alexandr Kochetkov | 3

Common Coot | Alexandr Kochetkov | 3

Lesser Citrine Wagtail | Alexandr Kochetkov | 3

Eurasian Penduline Tit | Alexandr Kochetkov | 3

Eurasian Jay | Tatiana Semenova | 3

Common Kestrel | Tatiana Semenova | 3

Common Crane | Denis Zhbir | 3

Common Crane | Denis Zhbir | 3

Pine Bunting | Denis Zhbir | 3

Rough-legged Buzzard | Denis Zhbir | 3

Common Buzzard | Denis Zhbir | 3

Western Marsh-harrier | Denis Zhbir | 3

Hen Harrier | Denis Zhbir | 3

Eurasian Penduline Tit | Denis Zhbir | 3

Northern Reed Bunting | Denis Zhbir | 3

Northern Lapwing | Denis Zhbir | 3

Siberian Black-backed Gull | Denis Zhbir | 3

Little Ringed Plover | Denis Zhbir | 3

Common Chiffchaff | Denis Zhbir | 3

Siberian Jay | Maxim Afanasiev | 3

Lesser Whitethroat | Svetlana Agafonova | 3

Yellowhammer | Vasily Vydrin | 3

Eurasian Linnet | Andreyenkov Oleg and Nataly | 3

Eurasian Linnet | Eugeny Borisov | 3

Hooded Crow | Eugeny Borisov | 3

Long-tailed Tit | Eugeny Borisov | 3

Common Starling | Eugeny Borisov | 3

Common Chaffinch | Eugeny Borisov | 3

Common Chaffinch | Eugeny Borisov | 3

Fieldfare | Eugeny Borisov | 3

Northern Bullfinch | Elena Kleymenova | 3

White Wagtail | Elena Kleymenova | 3

Bluethroat | Elena Kleymenova | 3

Great Crested Grebe | Elena Kleymenova | 3

Black-headed Gull | Elena Kleymenova | 3

Goldcrest | Denis Kazakov | 3

Northern Lapwing | Denis Kazakov | 3

Common Redshank | Denis Kazakov | 3

Grey Heron | Denis Kazakov | 3

Common Chiffchaff | Denis Kazakov | 3

Pine Bunting | Grigory Khasanov | 3

Carrion Crow | Grigory Khasanov | 3

Black-Billed Magpie | Grigory Khasanov | 3

Isabelline Wheatear | Grigory Khasanov | 3

Black-Billed Magpie | Grigory Khasanov | 3

Northern Wheatear | Grigory Khasanov | 3

Black Kite | Grigory Khasanov | 3

Peregrine Falcon | Grigory Khasanov | 3

Common Sparrowhawk | Grigory Khasanov | 3

Azure-winged Magpie | Grigory Khasanov | 3

Common Crane | Grigory Khasanov | 3

Masked Wagtail | Olga Fattakhova | 3

Hawfinch | Elena Bobachenko | 3

Common Chiffchaff | Elena Bobachenko | 3

Song Thrush | Elena Bobachenko | 3

Common Chaffinch | Elena Bobachenko | 3

Black Kite | Oleg Popov | 3

Wood Pigeon | Oleg Popov | 3

Common Crane | Oleg Popov | 3

Common Buzzard | Oleg Popov | 3

Common Chaffinch | Denis Voronov | 3

Black-Billed Magpie | Denis Voronov | 3

Tree Pipit | Denis Voronov | 3

Redwing | Denis Voronov | 3

Common Chaffinch | Olga Nemezhikova | 3

Grey-Headed Woodpecker | Vladimir Maer | 3

Rough-legged Buzzard | Nina Shteinbrenner | 3

Pied Wheatear | Mihail Ivanov | 3

Black-winged Stilt | Aleksey Kudinov | 3

Lapland Longspur | Aleksey Bolshakov | 3

Eurasian Penduline Tit | Denis Zhbir | 3

Common Chaffinch | Denis Kazakov | 3

Azure Tit | Denis Voronov | 3

Common Chaffinch | Denis Voronov | 3

Bluethroat | Denis Voronov | 3

Little Ringed Plover | Nina Shteinbrenner | 3

Bluethroat | Nina Shteinbrenner | 3

Black-winged Stilt | Aleksey Kudinov | 3

Snow Bunting | Maxim Afanasiev | 3

Common Chaffinch | Denis Voronov | 3

Brambling | Anna Vasilchenko | 3

Peregrine Falcon | Nina Shteinbrenner | 3

Stock Pigeon | Alexandr Kochetkov | 3

Bluethroat | Denis Voronov | 3

Grey Wagtail | Denis Voronov | 3

Black-headed Gull | Nina Shteinbrenner | 3

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

© Alexandr Kochetkov
2020-05-31
Altai krai

The first meeting in the Altai Territory.


Oriental Greenfinch (Chloris sinica)

© Jack Wilshere
2020-05-28

The first photo-record (and probably the first record; the previous recirds stays unconfirmed) in the Republic of Buryatia.


Common Moorhen (Gallinula chloropus)

© Nadejda Popova
2020-05-25
Irkutsk

A very rare and episodically nesting vagrant in the Irkutsk Region and the Repubic of Buryatia. The first photo-record in the Baikal region.


Bearded Tit (Panurus biarmicus)

© Igor Fefelov
2020-05-22
Sukhovskaya, Angarsk District, Irkutsk Region

The species has the much limited range in the Irkutsk Region. The first record in this region for the last ten years (and, additionally, outside of the only known breeding location).

unidentified birds


2020-07-12

Андрей Баздырев: Могильник вроде бы (полувзрослый)

2020-07-12

Андрей Баздырев: Плешанка

more unidentified birds...