search

Best photos of the month, September 2019.

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 19

Pied Wheatear | Mihail Ivanov | 18

Siberian Rubythroat | Ilya Zhivotikov | 18

White's Thrush | Sergey Chumakov | 17

Pacific Golden Plover | Aleksey Bolshakov | 17

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 15

White's Thrush | Andrey Chernykh | 15

Great Grey Shrike | Andreyenkov Oleg and Nataly | 15

Common Kingfisher | Oleg Popov | 15

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 14

Common Greenshank | Valerii Bogdanovich | 14

Little Bunting | Mihail Ivanov | 13

Grey Plover | Aleksey Bolshakov | 13

Spotted Redshank | Denis Zhbir | 13

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 13

Osprey | Askar Isabekov | 12

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 12

Common Sparrowhawk | Andrey Chernykh | 12

Daurian Jackdaw | Aleksey Bolshakov | 12

Common Greenshank | Mihail Ivanov | 11

Common Starling | Marina Zubareva | 11

Azure-winged Magpie | Aleksey Bolshakov | 11

Common Cuckoo | Denis Zhbir | 11

Peregrine Falcon | Askar Isabekov | 10

Little Stint | Askar Isabekov | 10

Eurasian Nuthatch | Andrey Chernykh | 10

Taiga Flycatcher | Aleksey Bolshakov | 10

Ruff | Denis Zhbir | 10

Booted Eagle | Denis Zhbir | 10

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 10

Siberian Accentor | Aleksey Bolshakov | 9

Common Cuckoo | Nadezhda Orlova | 9

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 8

Spotted Nutcracker | Andrey Chernykh | 8

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 8

Bean Goose | Aleksey Bolshakov | 8

Eurasian Jay | Aleksey Bolshakov | 8

Dunlin | Denis Zhbir | 8

Greater Spotted Eagle | Askar Isabekov | 7

Olive-backed Pipit | Mihail Ivanov | 7

Pine Bunting | Natalia Vorobyova | 7

Northern Hazelhen | Nadezhda Bogomyakova | 7

Grey Plover | Denis Zhbir | 7

Amur Falcon | Denis Zhbir | 7

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 7

Common Raven | Andrey Kovalenko | 7

Rook | Oleg Popov | 7

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 7

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 7

Hen Harrier | Askar Isabekov | 6

Greater Ringed Plover | Mihail Ivanov | 6

Greater Ringed Plover | Nadezhda Bogomyakova | 6

Saker Falcon | Ilya Sukhov | 6

Greater Spotted Eagle | Ilya Sukhov | 6

Daurian Redstart | Aleksey Bolshakov | 6

Long-tailed Rosefinch | Aleksey Bolshakov | 6

Common Buzzard | Nadezhda Orlova | 6

Grey Plover | Denis Zhbir | 6

Hen Harrier | Denis Zhbir | 6

Dunlin | Denis Zhbir | 6

Isabelline Shrike | Andrey Kovalenko | 6

Great Grey Owl | Eugeny Borisov | 6

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 6

Eastern Imperial Eagle | Andrey Chernykh | 6

Ruddy Turnstone | Mihail Ivanov | 6

Upland Buzzard | Aleksey Bolshakov | 6

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 6

Eurasian Jackdaw | Askar Isabekov | 5

Red Crossbill | Konstantin Samodurow | 5

Little Bunting | Konstantin Samodurow | 5

Sedge Warbler | Konstantin Samodurow | 5

Song Thrush | Andrey Chernykh | 5

Common Greenshank | Mihail Ivanov | 5

Pacific Golden Plover | Mihail Ivanov | 5

Siberian Rubythroat | Vera Shvetsova | 5

Rustic Bunting | Ilya Sukhov | 5

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 5

Daurian Redstart | Aleksey Bolshakov | 5

Northern Goshawk | Aleksey Bolshakov | 5

Eurasian Siskin | Aleksey Bolshakov | 5

Red-flanked Bluetail | Aleksey Bolshakov | 5

Azure Tit | Aleksey Bolshakov | 5

Eastern Buzzard | Alexey Denisov | 5

Long-tailed Tit | Nadezhda Orlova | 5

Eastern Imperial Eagle | Nadezhda Orlova | 5

White's Thrush | Alexandr Kochetkov | 5

Vega (Mongolian) Gull | Denis Zhbir | 5

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 5

Black Stork | Denis Zhbir | 5

Hen Harrier | Denis Zhbir | 5

Great Grey Shrike | Andreyenkov Oleg and Nataly | 5

Common Snipe | Mihail Ivanov | 5

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 5

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 5

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 5

Northern Shoveler | Askar Isabekov | 4

Pallid Harrier | Askar Isabekov | 4

Grey Heron | Askar Isabekov | 4

Tufted Duck | Askar Isabekov | 4

Common Buzzard | Askar Isabekov | 4

Great Grey Shrike | Dmitry Dubikovskiy | 4

Black Woodpecker | Dmitry Dubikovskiy | 4

Dusky Warbler | Konstantin Samodurow | 4

Common Chaffinch | Konstantin Samodurow | 4

Common Sparrowhawk | Andrey Chernykh | 4

Red-throated Pipit | Andrey Chernykh | 4

Little Bunting | Andrey Chernykh | 4

Upland Buzzard | Andrey Chernykh | 4

Steppe Eagle | Andrey Chernykh | 4

Northern Wheatear | Mihail Ivanov | 4

Common Snipe | Mihail Ivanov | 4

Little Stint | Mihail Ivanov | 4

Brambling | Mihail Ivanov | 4

Buff-bellied Pipit | Mihail Ivanov | 4

Greater Spotted Eagle | Nadezhda Bogomyakova | 4

Horned Lark | Valerii Bogdanovich | 4

Hen Harrier | Valerii Bogdanovich | 4

Long-tailed Tit | Valerii Bogdanovich | 4

Mistle Thrush | Ilya Sukhov | 4

Red-billed Chough | Ilya Sukhov | 4

Merlin | Ilya Sukhov | 4

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 4

Peregrine Falcon | Ilya Sukhov | 4

Eastern Imperial Eagle | Ilya Sukhov | 4

Greater Spotted Eagle | Ilya Sukhov | 4

Common Raven | Aleksey Bolshakov | 4

Vega (Mongolian) Gull | Aleksey Bolshakov | 4

Daurian Redstart | Aleksey Bolshakov | 4

Sky Lark | Aleksey Bolshakov | 4

Red-flanked Bluetail | Denis Zhbir | 4

Red-flanked Bluetail | Denis Zhbir | 4

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 4

Marsh Tit | Denis Zhbir | 4

Azure-winged Magpie | Denis Zhbir | 4

Yellowhammer | Denis Zhbir | 4

Common Sparrowhawk | Vasily Vydrin | 4

Pallid Harrier | Andreyenkov Oleg and Nataly | 4

Long-tailed Tit | Elena Bobachenko | 4

Great Crested Grebe | Elena Bobachenko | 4

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 4

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 4

Northern Goshawk | Aleksey Bolshakov | 4

Azure Tit | Aleksey Bolshakov | 4

Long-tailed Rosefinch | Aleksey Bolshakov | 4

Grey Plover | Denis Zhbir | 4

Red-flanked Bluetail | Denis Zhbir | 4

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 4

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 4

Gadwall | Dmitry Dubikovskiy | 4

Red Crossbill | Konstantin Samodurow | 4

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 4

Hen Harrier | Denis Zhbir | 4

Dunlin | Denis Zhbir | 4

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 4

Common Snipe | Mihail Ivanov | 4

Eurasian Spoonbill | Ilya Sukhov | 4

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 4

Yellow Wagtail | Askar Isabekov | 3

Common Pochard | Askar Isabekov | 3

Common Kestrel | Askar Isabekov | 3

Osprey | Sergey Chumakov | 3

Daurian Jackdaw | Igor Fefelov | 3

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 3

Goldcrest | Dmitry Dubikovskiy | 3

Gadwall | Dmitry Dubikovskiy | 3

Northern Wheatear | Dmitry Dubikovskiy | 3

Mew Gull | Konstantin Romanov | 3

Brambling | Konstantin Samodurow | 3

Siberian Rubythroat | Konstantin Samodurow | 3

Common Chiffchaff | Konstantin Samodurow | 3

Common Sparrowhawk | Konstantin Samodurow | 3

Black-Billed Magpie | Konstantin Samodurow | 3

Willow Warbler | Konstantin Samodurow | 3

House Sparrow | Konstantin Samodurow | 3

Siberian Jay | Konstantin Samodurow | 3

Bluethroat | Konstantin Samodurow | 3

Northern Wheatear | Konstantin Samodurow | 3

Common Chiffchaff | Konstantin Samodurow | 3

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 3

Northern Reed Bunting | Andrey Chernykh | 3

Lesser Whitethroat | Andrey Chernykh | 3

Azure Tit | Andrey Chernykh | 3

Upland Buzzard | Andrey Chernykh | 3

Isabelline Shrike | Andrey Chernykh | 3

Merlin | Andrey Chernykh | 3

Golden Eagle | Andrey Chernykh | 3

Ruddy Shelduck | Mihail Ivanov | 3

Richard's Pipit | Mihail Ivanov | 3

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 3

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 3

Azure-winged Magpie | Mihail Ivanov | 3

Red-flanked Bluetail | Valerii Bogdanovich | 3

Red-throated Thrush | Valerii Bogdanovich | 3

Goldcrest | Ilya Sukhov | 3

Hume's Warbler | Ilya Sukhov | 3

Crested Honey-buzzard | Ilya Sukhov | 3

Eastern Imperial Eagle | Ilya Sukhov | 3

Water Pipit | Ilya Sukhov | 3

Brown Accentor | Ilya Sukhov | 3

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 3

Booted Eagle | Aleksey Bolshakov | 3

Peregrine Falcon | Aleksey Bolshakov | 3

Pallas's Warbler | Aleksey Bolshakov | 3

Little Bunting | Aleksey Bolshakov | 3

Common Crane | Nadezhda Orlova | 3

Eastern Imperial Eagle | Tatiana Semenova | 3

Little Ringed Plover | Denis Zhbir | 3

Little Stint | Denis Zhbir | 3

Spotted Redshank | Denis Zhbir | 3

Great Cormorant | Denis Zhbir | 3

Song Thrush | Denis Zhbir | 3

Siberian Rubythroat | Denis Zhbir | 3

Lapland Longspur | Denis Zhbir | 3

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 3

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 3

Daurian Jackdaw | Denis Zhbir | 3

Azure-winged Magpie | Denis Zhbir | 3

White-Backed Woodpecker | Denis Zhbir | 3

Little Owl | Denis Zhbir | 3

Common Stonechat | Andreyenkov Oleg and Nataly | 3

Red-backed Shrike | Eugeny Borisov | 3

White-Backed Woodpecker | Eugeny Borisov | 3

Booted Eagle | Elena Kleymenova | 3

Lesser Spotted Woodpecker | Oleg Popov | 3

Peregrine Falcon | Askar Isabekov | 3

Osprey | Sergey Chumakov | 3

Northern Reed Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 3

Greater Ringed Plover | Nadezhda Bogomyakova | 3

Northern Hazelhen | Nadezhda Bogomyakova | 3

Saker Falcon | Ilya Sukhov | 3

Pacific Golden Plover | Aleksey Bolshakov | 3

Daurian Redstart | Aleksey Bolshakov | 3

Eurasian Siskin | Aleksey Bolshakov | 3

Red-flanked Bluetail | Aleksey Bolshakov | 3

Little Bunting | Denis Zhbir | 3

Bar-headed Goose | Andrey Kovalenko | 3

Red-backed Shrike | Eugeny Borisov | 3

Common Sparrowhawk | Nina Shteinbrenner | 3

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 3

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 3

Bar-headed Goose | Andrey Kovalenko | 3

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 3

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 3

Northern Reed Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 3

Rustic Bunting | Nina Shteinbrenner | 3

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 3

Greater Spotted Eagle | Nadezhda Bogomyakova | 3

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 3

Common Cuckoo | Denis Zhbir | 3

Rustic Bunting | Nina Shteinbrenner | 3

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 3

Dunlin | Denis Zhbir | 3

Peregrine Falcon | Ilya Sukhov | 3

Western Marsh-harrier | Askar Isabekov | 2

Black Kite | Askar Isabekov | 2

Common Pochard | Askar Isabekov | 2

White Wagtail | Askar Isabekov | 2

Common Kestrel | Askar Isabekov | 2

Eurasian Hobby | Askar Isabekov | 2

Pine Bunting | Anna Vasilchenko | 2

Olive-backed Pipit | Anna Vasilchenko | 2

Yellowhammer | Vladimir Maer | 2

Red-flanked Bluetail | Sergey Chumakov | 2

Black-faced Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Siberian Black-backed Gull | Dmitry Dubikovskiy | 2

Northern Reed Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Eurasian Linnet | Dmitry Dubikovskiy | 2

Yellowhammer | Dmitry Dubikovskiy | 2

Northern Black Grouse | Dmitry Dubikovskiy | 2

Daurian Partridge | Igor Latysh | 2

Common Starling | Konstantin Samodurow | 2

White-Backed Woodpecker | Konstantin Samodurow | 2

Long-tailed Rosefinch | Konstantin Samodurow | 2

Siberian Rubythroat | Konstantin Samodurow | 2

Garden Warbler | Konstantin Samodurow | 2

Common Sparrowhawk | Konstantin Samodurow | 2

Brambling | Konstantin Samodurow | 2

Bluethroat | Konstantin Samodurow | 2

White Wagtail | Konstantin Samodurow | 2

Citrine Wagtail | Konstantin Samodurow | 2

Northern Wheatear | Konstantin Samodurow | 2

Dusky Warbler | Konstantin Samodurow | 2

Temminck's Stint | Konstantin Samodurow | 2

Northern Wheatear | Konstantin Samodurow | 2

Dusky Warbler | Konstantin Samodurow | 2

Brambling | Konstantin Samodurow | 2

Common Chiffchaff | Konstantin Samodurow | 2

Northern Reed Bunting | Konstantin Samodurow | 2

Eurasian Jackdaw | Konstantin Samodurow | 2

Little Bunting | Nina Shteinbrenner | 2

Taiga Flycatcher | Nina Shteinbrenner | 2

Northern Hazelhen | Andrey Chernykh | 2

Water Pipit | Andrey Chernykh | 2

Red-throated Thrush | Andrey Chernykh | 2

Red-billed Chough | Andrey Chernykh | 2

Greater Spotted Eagle | Andrey Chernykh | 2

Mew Gull | Mihail Ivanov | 2

Northern Goshawk | Mihail Ivanov | 2

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 2

Common Goldeneye | Mihail Ivanov | 2

Sky Lark | Valerii Bogdanovich | 2

White-Backed Woodpecker | Valerii Bogdanovich | 2

Black Woodpecker | Valerii Bogdanovich | 2

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 2

Peregrine Falcon | Ilya Sukhov | 2

Little Stint | Ilya Sukhov | 2

Little Bunting | Ilya Sukhov | 2

Lesser Whitethroat | Ilya Sukhov | 2

Peregrine Falcon | Ilya Sukhov | 2

Little Bunting | Ilya Sukhov | 2

Red-throated Pipit | Ilya Sukhov | 2

Eastern Imperial Eagle | Ilya Sukhov | 2

Siberian Tit | Ilya Sukhov | 2

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 2

Common Chaffinch | Ilya Sukhov | 2

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 2

Booted Eagle | Ilya Sukhov | 2

Golden Eagle | Ilya Sukhov | 2

Red-billed Chough | Ilya Sukhov | 2

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 2

Merlin | Ilya Sukhov | 2

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 2

Rock Sparrow | Ilya Sukhov | 2

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 2

Desert Wheatear | Ilya Sukhov | 2

Eurasian Spoonbill | Ilya Sukhov | 2

Saker Falcon | Ilya Sukhov | 2

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 2

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 2

Guldenstadt's Redstart | Ilya Sukhov | 2

Desert Wheatear | Ilya Sukhov | 2

Greater Spotted Eagle | Ilya Sukhov | 2

Common Treecreeper | Aleksey Bolshakov | 2

Spotted Redshank | Aleksey Bolshakov | 2

Hen Harrier | Aleksey Bolshakov | 2

Great Tit | Aleksey Bolshakov | 2

Grey Partridge | Nadezhda Orlova | 2

Common Kestrel | Nadezhda Orlova | 2

Red-throated Pipit | Alexandr Kochetkov | 2

White's Thrush | Alexandr Kochetkov | 2

White's Thrush | Alexandr Kochetkov | 2

Common Sparrowhawk | Alexandr Kochetkov | 2

Little Bunting | Tatiana Semenova | 2

Common Buzzard | Denis Zhbir | 2

Hen Harrier | Denis Zhbir | 2

Hen Harrier | Denis Zhbir | 2

Great Cormorant | Denis Zhbir | 2

Little Ringed Plover | Denis Zhbir | 2

Eastern Marsh-harrier | Denis Zhbir | 2

Barn Swallow | Denis Zhbir | 2

Little Bunting | Denis Zhbir | 2

Pallas's Warbler | Denis Zhbir | 2

Radde's Warbler | Denis Zhbir | 2

Pallas's Warbler | Denis Zhbir | 2

Hen Harrier | Denis Zhbir | 2

Brown Shrike | Denis Zhbir | 2

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 2

Northern Hazelhen | Denis Zhbir | 2

Goldcrest | Denis Zhbir | 2

Bar-headed Goose | Andrey Kovalenko | 2

Long-tailed Rosefinch | Aleksandra Nikolaeva | 2

Common Stonechat | Oleg Popov | 2

Azure Tit | Oleg Popov | 2

Common Kestrel | Askar Isabekov | 2

Greater Spotted Eagle | Askar Isabekov | 2

Yellowhammer | Vladimir Maer | 2

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Black-faced Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Willow Warbler | Dmitry Dubikovskiy | 2

Siberian Rubythroat | Konstantin Samodurow | 2

Eastern Buzzard | Nina Shteinbrenner | 2

Common Sparrowhawk | Nina Shteinbrenner | 2

Steppe Eagle | Nina Shteinbrenner | 2

Merlin | Andrey Chernykh | 2

Pied Wheatear | Mihail Ivanov | 2

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 2

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 2

Common Snipe | Mihail Ivanov | 2

Siberian Rubythroat | Vera Shvetsova | 2

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 2

Red-throated Thrush | Valerii Bogdanovich | 2

Eastern Imperial Eagle | Ilya Sukhov | 2

Red-billed Chough | Ilya Sukhov | 2

Grey Plover | Aleksey Bolshakov | 2

Spotted Redshank | Aleksey Bolshakov | 2

Dunlin | Aleksey Bolshakov | 2

Daurian Jackdaw | Aleksey Bolshakov | 2

Daurian Jackdaw | Aleksey Bolshakov | 2

Willow Tit | Aleksey Bolshakov | 2

Common Sparrowhawk | Alexey Denisov | 2

Eastern Imperial Eagle | Tatiana Semenova | 2

Rufous-necked Stint | Denis Zhbir | 2

Spotted Redshank | Denis Zhbir | 2

Spotted Redshank | Denis Zhbir | 2

Great Cormorant | Denis Zhbir | 2

Barn Swallow | Denis Zhbir | 2

Dunlin | Denis Zhbir | 2

Daurian Jackdaw | Denis Zhbir | 2

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 2

Common Sparrowhawk | Vasily Vydrin | 2

Northern Grey Shrike | Elena Bobachenko | 2

Common Stonechat | Oleg Popov | 2

Lesser Spotted Woodpecker | Oleg Popov | 2

Common Sparrowhawk | Oleg Popov | 2

Peregrine Falcon | Askar Isabekov | 2

Greater Spotted Eagle | Askar Isabekov | 2

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Black Woodpecker | Dmitry Dubikovskiy | 2

Common Sparrowhawk | Konstantin Samodurow | 2

Rustic Bunting | Nina Shteinbrenner | 2

Eastern Buzzard | Nina Shteinbrenner | 2

Peregrine Falcon | Ilya Sukhov | 2

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 2

Upland Buzzard | Ilya Sukhov | 2

Spotted Redshank | Aleksey Bolshakov | 2

Dunlin | Aleksey Bolshakov | 2

Common Cuckoo | Denis Zhbir | 2

Grey Plover | Denis Zhbir | 2

Dunlin | Denis Zhbir | 2

Lesser Spotted Woodpecker | Oleg Popov | 2

Peregrine Falcon | Askar Isabekov | 2

Greater Spotted Eagle | Askar Isabekov | 2

Yellowhammer | Vladimir Maer | 2

Rustic Bunting | Dmitry Dubikovskiy | 2

Black Woodpecker | Dmitry Dubikovskiy | 2

Dusky Warbler | Konstantin Samodurow | 2

Eastern Buzzard | Nina Shteinbrenner | 2

Common Sparrowhawk | Nina Shteinbrenner | 2

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 2

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 2

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 2

Long-tailed Tit | Elena Bobachenko | 2

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 2

Eastern Buzzard | Nina Shteinbrenner | 2

Common Sparrowhawk | Nina Shteinbrenner | 2

Dunlin | Denis Zhbir | 2

Rustic Bunting | Nina Shteinbrenner | 2

Spotted Redshank | Mihail Ivanov | 2

Buff-bellied Pipit | Mihail Ivanov | 2

Dunlin | Denis Zhbir | 2

Dunlin | Denis Zhbir | 2

Steppe Eagle | Ilya Sukhov | 2

Red-throated Pipit | Alexandr Kochetkov | 2

calendar

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

© Alexandr Kochetkov
2020-05-31
Altai krai

The first meeting in the Altai Territory.


Oriental Greenfinch (Chloris sinica)

© Jack Wilshere
2020-05-28

The first photo-record (and probably the first record; the previous recirds stays unconfirmed) in the Republic of Buryatia.


Common Moorhen (Gallinula chloropus)

© Nadejda Popova
2020-05-25
Irkutsk

A very rare and episodically nesting vagrant in the Irkutsk Region and the Repubic of Buryatia. The first photo-record in the Baikal region.


Bearded Tit (Panurus biarmicus)

© Igor Fefelov
2020-05-22
Sukhovskaya, Angarsk District, Irkutsk Region

The species has the much limited range in the Irkutsk Region. The first record in this region for the last ten years (and, additionally, outside of the only known breeding location).

unidentified birds


2020-07-09

Андрей Баздырев: Певчий сверчок

2020-07-08

Александр Кочетков: Андрей, в дате ошибка

more unidentified birds...