search

video
reports

Common Kingfisher

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Зимородок
© Dmitry Dubikovskiy

2017-08-07
KO, Ulus


supplement

go to family:

Alcedinidae

in other projects

Birds of Kazakhstan

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery
Birds of Europaean part of Russia

information gallery
Indian Birds Club

information gallery
Birds of Kyrgyzstan

information gallery
Birds of Far East Russia

information gallery
Kerala Birds Watch

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Tajikistan

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Dubikovskiy Dmitry (87)
2. Shteinbrenner Nina (83)
3. Sukhov Ilya (83)
4. Chernykh Andrey (74)
5. Chumakov Sergey (69)
6. Romanov Konstantin (65)
7. Belousow Mishail (63)
8. Karplyuk Pavel (63)
9. Kochetkov Alexandr (56)
10. Ivanov Mihail (55)

more...