search

video
reports

Vega Gull

Larus vegae (Palmén, 1887)

Восточносибирская чайка
© Igor Fefelov

2009-05-24
Sharyzhalgay (the Old Circumbaikal Railway), Slyudyanka District, Irkutsk Region


© Igor Fefelov

2009-05-24
Sharyzhalgay (the Old Circumbaikal Railway), Slyudyanka District, Irkutsk Region


© Igor Fefelov

2009-05-24
Sharyzhalgay (the Old Circumbaikal Railway), Slyudyanka District, Irkutsk Region


© Igor Fefelov

2009-05-24
Sharyzhalgay (the Old Circumbaikal Railway), Slyudyanka District, Irkutsk Region


supplement

subspecies

Larus (vegae) mongolicus
(Sushkin, 1925)
information gallery

go to family:

Laridae

in other projects

Birds of Far East Russia

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Sukhov Ilya (253)
2. Dubikovskiy Dmitry (249)
3. Belousow Mishail (210)
4. Zhbir Denis (183)
5. Chernykh Andrey (180)
6. Shteinbrenner Nina (178)
7. Romanov Konstantin (173)
8. Kochetkov Alexandr (166)
9. Pankratov Vladimir (162)
10. Samodurow Konstantin (153)

more...