search

gallery
best photos
video
reports

Slavonian Grebe

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

Красношейная поганка
sort by:

ascending date
descending date

filter by authors

2018-04-28 = 2018-06-11
2017-05-05 = 2017-09-30
2016-05-04 = 2016-08-11
2015-09-05
2014-06-29 = 2014-08-02
2013-05-09
2012-06-02 = 2012-06-03
2008-08-01

2018-06-11 | Irkutsk region, Elanci area | Nadejda Popova | Podiceps auritus

2018-06-10 | | Denis Zhbir | Podiceps auritus

2018-06-06 | Omsk Region, Kalachinsk, lake Chyornenkoe | Vyacheslav Zametnya | Podiceps auritus

2018-05-27 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Podiceps auritus

2018-05-24 | | Yuriy Guzenko | Podiceps auritus

2018-05-22 | | Ilya Sukhov | Podiceps auritus

2018-05-17 | | Valerii Bogdanovich | Podiceps auritus

2018-05-16 | | Ilya Sukhov | Podiceps auritus

2018-05-14 | | Ilya Sukhov | Podiceps auritus

2018-05-12 | Zakovrjashino, Altai Krai | Konstantin Romanov | Podiceps auritus

2018-05-09 | | Ilya Sukhov | Podiceps auritus

2018-05-09 | | Andrey Chernykh | Podiceps auritus

2018-05-06 | Irkutsk region, Elanci area | Nadejda Popova | Podiceps auritus

2018-05-02 | AK, Podsosnovo | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps auritus

2018-04-28 | | Denis Zhbir | Podiceps auritus

supplement

other names

Рогатая поганка, Horned Grebe

go to family:

Podicipedidae

in other projects

Birds of Kazakhstan

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery
Birds of Europaean part of Russia

information gallery
Birds of Kyrgyzstan

information gallery
Birds of Far East Russia

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Dubikovskiy Dmitry (219)
2. Sukhov Ilya (208)
3. Shteinbrenner Nina (169)
4. Chernykh Andrey (165)
5. Belousow Mishail (162)
6. Romanov Konstantin (161)
7. Pankratov Vladimir (151)
8. Kochetkov Alexandr (148)
9. Samodurow Konstantin (131)
10. Bogdanovich Valerii (127)

more...