search

Participants of the project

in alphabetical order, number in bracket means total number of photographed species of birds in the project.

13. Bazdyrev Andrey (187)
16. Belyaev Ivan (26)
18. Berlov Oleg (1)
21. Boksorn Alina (166)
23. Boyko Igor (21)
24. Bredihina Nina (115)
26. Buyanov Ilya (8)
32. Chernykh Andrey (185)
33. Chumakov Sergey (167)
37. Demina Maria (149)
42. Dvurekov Igor (11)
43. Dyachenko Egor (166)
45. Ebel Alexei (236)
46. Efanov Pavel (4)
47. Elkina Anna (2)
49. Fefelov Igor (154)
53. Gashkov Sergey (117)
58. Guzenko Yuriy (107)
62. Ivanov Mihail (151)
63. Ivushkin Vadim (247)
64. K. Aleksandr (2)
65. Karplyuk Pavel (136)
66. Karpov Yuri (4)
81. Kuzina Iulia (1)
84. Latysh Igor (227)
85. Lomakin Igor (2)
88. Maer Vladimir (209)
89. Maier Andrei (6)
91. Malkov Yuriy (26)
92. Mamaew Andrey (20)
97. Martin Ralph (1)
99. Mix Jeremy (13)
104. Orlova Nadezhda (109)
106. Panov Andrei (13)
107. Patrin Nick (3)
108. Peregudov Oleg (151)
112. Pleshkova Yana (50)
113. Popov Albert (2)
114. Popova Irina (63)
115. Popova Nadejda (42)
128. Shnayder Elena (138)
133. Solomakhin Denis (137)
136. Sukhov Ilya (206)
139. Svatov Alexey (1)
142. Tiunov Nikita (13)
144. Turko Svetlana (11)
145. Ukolov Ilya (16)
146. Umarov Zakir (18)
147. Urlaub Maria (26)
148. Vasilchenko Anna (148)
149. Vasilyeva Elena (47)
156. Volkov Sergey (26)
159. Vydrin Vasily (2)
160. Yablokov Nikita (148)
162. Zaeva Veronika (11)
164. Zamkow Sergei (36)
165. Zelenin Serg (57)
166. Zhbir Denis (75)
170. Zhovtyuk Pavel (30)
171. Zhukov Victor (2)
172. Zubareva Marina (42)
173. Zykov Vadim (83)

Big Year 2018

supported by

1. Dubikovskiy Dmitry (87)
2. Shteinbrenner Nina (83)
3. Sukhov Ilya (73)
4. Chernykh Andrey (71)
5. Chumakov Sergey (66)
6. Romanov Konstantin (64)
7. Karplyuk Pavel (63)
8. Belousow Mishail (60)
9. Ivanov Mihail (55)
10. Kochetkov Alexandr (55)

more...

rare birds records


Red-rumped Swallow (Hirundo daurica)

© Sergey L. Volkov
2013-06-04
Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia

A rare vagrant in the northeastern Transbaikal.


Eurasian Blackbird (Turdus merula)

© Mishail Belousow
2018-04-08



Black Lark (Melanocorypha yeltoniensis)

© Nikita Yablokov
2018-04-07
Krasnoyarsk region

The first record in Krasnoyarsk Krai and in the southcentral Siberia.


Short-eared Owl (Asio flammeus)

© Marina Zubareva
2018-01-11
Irkutsk

A very rare wintering speies in Irkutsk Region; the first photo record.

more rarities...

recent video

2018-02-04. Black Woodpecker (Dmitry Dubikovskiy).

2018-01-30. Hawfinch (Vladimir Muravskiy), Fieldfare (Vladimir Muravskiy).

2018-01-20. Common Buzzard (Nadezhda Orlova), Common Moorhen (Nadezhda Orlova), Eurasian Dipper (Nadezhda Orlova).

2018-01-06. Great Spotted Woodpecker (Victor Natykanets).

2017-12-29. Eurasian Nuthatch (Alexey Tanaseychuk), Baikal Bullfinch (Alexey Tanaseychuk).

2017-08-07. Common Kingfisher (Dmitry Dubikovskiy).

2017-07-20. Blyth's Reed Warbler (Yuriy Malkov).

2017-07-01. Bearded Tit (Igor Fefelov).

2017-05-10. Common Chiffchaff (Anastasia Klueva).

2017-04-25. Bluethroat (Dmitry Dubikovskiy).

2017-04-20. White-Backed Woodpecker (Yevgeny Kiselev).

more video...

unidentified birds


2018-04-21

Владимир Панкратов: Белошапочная овсянка?

2018-04-21

Владимир Панкратов: Возможно, белошапочная овсянка?..

2018-04-21

Игорь Фефелов: Больше походит на обыкновенную, чем на гибрид.

2018-04-20

Александр Кочетков: На этом снимке похожие птицы (в правом углу): http://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=069500461&n=1&si=sib

2018-04-20

Андрей Баздырев: Мне больше полярной кажется: бледный верх, светлая поясница, скорее серый фон на сгибе крыла, клюв небольшой, острый и тонкий.

more unidentified birds...